parallax background

Kleurrijk Kampenhout

03/02/2021
Gemeenteraad Kampenhout wordt uitgezonden via livestream
31/12/2020
Gwenny De Vroe pleit voor betere informatie over koudestress bij dieren
11/02/2021
 
Op de gemeenteraad van Kampenhout van 28 januari 2021 werd het plan voor de inrichting van geveltuintjes goedgekeurd. Het plan bestaat erin om geveltuintjes in te richten in de dorpskernen van de gemeente Kampenhout. Een geveltuin is een smalle groenstrook aan de straatkant, onmiddellijk tegen de gevel van een woning. In een geveltuin kan men klimplanten, struiken of eenjarige planten voorzien. Wie een geveltuin wil aanleggen, neemt daarbij een deel van het openbaar voetpad in en moet een toelating van de gemeente hebben.

Schepen van Milieu Gwenny De Vroe (Open Vld) licht de gemeenteraadsbeslissing toe: “Inwoners kunnen een aanvraag voor de aanleg van een aanplantvak indienen bij de gemeentelijke milieudienst. Bij goedkeuring zullen de diensten kosteloos instaan voor de aanleg van het aanplantvak. De inwoners kunnen dan naar keuze planten of bloemen aanplanten.” Daarbij moet men wel rekening houden met enkele voorwaarden die de gemeente oplegt zoals het vermijden van doornen of stekels en giftige plantendelen. Telkens in de maanden februari en oktober, net voor het plantseizoen, zal de aanleg plaatsvinden.

Gwenny De Vroe, die in 2001 de titel “Bloemenschepen” verwierf door Kampenhout jarenlang te voorzien van kleurrijke bloemenmanden licht het initiatief toe: “Geveltuintjes brengen meer kleur en sfeer in het straatbeeld. Het is de bedoeling om onze grijze dorpskernen daarmee op te fleuren. Daarbij zorgen ze voor minder verharding, bieden ze voedsel voor allerlei dieren en verbeteren de luchtkwaliteit.”

Wil je zelf een geveltuin aanleggen? Aarzel dan niet neem een kijkje op www.kampenhout.be/geveltuintje en zend een aanvraag naar de milieudienst van Kampenhout via mileudienst@kampenhout.be.