parallax background

Vlaams Parlement keurt strengere dierenwelzijnsregels unaniem goed

05/07/2018
Kelly Fillet kandidaat voor Open Vld Kampenhout
12/06/2018
Gwenny De Vroe trekt Open Vld-lijst
03/09/2018
 
Het Vlaams Parlement heeft op woensdag 4 juli '18 unaniem het licht op groen gezet voor een verstrenging van de dierenwelzijnsregels. Zo komen er strengere straffen voor dierenbeulen en wordt de basis gelegd voor een verbod op stroomhalsbanden voor honden. "Dierenwelzijn is een beleidsdomein dat in volle ontwikkeling is. Daarom vinden we het positief dat we vandaag een tekst zullen goedkeuren die een goede decretale basis vormt voor de verdere uitbouw van dat beleid."

Bekijk hieronder mijn tussenkomst.


Door de Zesde Staatshervorming is Vlaanderen sinds 1 juli 2014 bevoegd voor dierenwelzijn. De Vlaamse regering moest nog wel de oude Dierenwelzijnswet van 1986 aanpassen aan die nieuwe bevoegdheidsverdeling. Het gaat dan vooral om terminologische en technische aanpassingen, zoals het schrappen van verwijzingen naar België en het federale niveau.

Zo komen er bijvoorbeeld strengere straffen voor wie dieren ernstig verwaarloost of mishandelt. De maximale straffen voor dierenbeulen worden verdrievoudigd. Vroeger was de maximumstraf voor wie een dier herhaaldelijk mishandelt of verwaarloost zes maanden. Dat wordt nu 18 maanden. Dat betekent concreet dat dierenbeulen voortaan een effectieve gevangenisstraf riskeren.

De tekst legt ook de basis voor een eigen Vlaamse Dierenwelzijnsinspectie in de slachthuizen. De externe controle op de slachthuizen wordt uitgebreid omdat de Vlaamse overheid de nieuwe regelgeving aan de Vlaamse overheid de bevoegdheid geeft om externe dierenartsen aan te duiden om binnen de slachthuizen toezicht te houden op de naleving van de voorschriften rond dierenwelzijn. De tekst maakt ook werk van een klokkenluidersstatuut voor slachthuismedewerkers die wantoestanden aan het licht brengen. Verder voorziet de tekst in een mogelijk verbod op elektrische halsbanden of stroomhalsbanden voor honden. Het gebruik van die halsbanden is al langer controversieel. Tegenstanders vinden dat het toedienen van stroomstoten via de halsband dieronvriendelijk, onethisch en onnodig is.