parallax background

2,36miljoen voor Torfbroek

16/02/2018
Meer dan 3000 dieren in beslag genomen
13/02/2018
Een hart voor 1910
26/02/2018
 


De Vlaamse overheid investeert 2,36 miljoen euro in 'Het Torfbroek' in Berg, dat tot de meest waardevolle natuurgebieden van Europa behoort. Terreinophogingen en voormalige visvijvers worden omgevormd tot natuurlijke moerasbiotopen, een stort wordt gesaneerd en slib uit de grote waterplassen verwijderd. Het natuurgebied wordt ook voor wandelaars toegankelijker.

Ondanks zijn bescheiden oppervlakte van 47,5 hectare, behoort Het Torfbroek tot een van de meest waardevolle natuurgebieden van Europa. In 1981 was het het eerste erkende natuurgebied van ons land. "En terecht", zegt Zeger Jespers, projectbeheer van de Vlaamse Landmaatschappij (VLM). "Grote open waterplassen en een kleinschalige perceelstructuur van vroegere beemden vormen een fraai geheel. Het Torfbroek is een restant van een uitgestrekt, en voor de lage landen nog uniek, moeras dat wordt gevoed door zeer zuiver grondwater. Water dat meer dan 100 jaar geleden in de buurt van Kortenberg en Sterrebeek door de kalkrijke bodem is gedrongen, borrelt hier op en zorgt zo voor een unieke biotoop. Voor vele plantensoorten is dit zelfs de laatste groeiplaats in Vlaanderen", aldus Jespers.

Toch zag de toekomst van het natuurgebied er ooit minder rooskleurig uit. "Er waren plannen om hier een luxueuze villawijk rondom een meer te bouwen. In de jaren '30 ontsnapte deze natuurpracht dan ook maar nipt aan een verkaveling. Maar er kwam wel een stort - volgens sommigen met afval van Sabena." Met de goedkeuring van het natuurinrichtingsproject 'Torfbroek' maakt minister Schauvliege nu maar liefst 2,36 miljoen euro vrij voor een uitgebreid natuurherstel. "De focus ligt op het versterken van de natuurwaarden", legt Jespers uit. "Eerst wordt het ondergrondse stort gesaneerd, een prijzige zaak van zo'n 900.000 euro. Daarna zal het slib uit de twee voormalige visvijvers worden verwijderd, zodat ze opnieuw een natuurlijke moerasbiotoop worden. Het oude clubhuis van Visclub De Torfbroeckvrienden wordt gesloopt om opnieuw plaats te maken voor de natuur - elke vierkante meter telt hier immers. Het grachtenstelsel wordt in ere hersteld, en om het arbeidsintensieve maaibeheer van de moerassen te vergemakkelijken, worden er beheerwegen aangelegd. Ze zullen het natuurgebied eveneens voor wandelaars toegankelijker maken. Naast een gloednieuw beheergebouw met ontvangstruimte voor groepen, komen er tot slot ook een aantal recreatieve voorzieningen zoals een knuppelpad en een vogelkijkwand met zicht op de vijver."

Als alles volgens plan verloopt, kan projectbeheerder VLM de werken in het najaar starten. Ze zullen zo'n vier jaar duren.