parallax background

Aandacht voor Luchthaven Zaventem, voor leefbaarheid én economische groei

13/07/2020
Open VLD wil bedrijven op Brussels Airport nog beter ondersteunen, vandaag en in de toekomst
07/07/2020
Kampenhout creëert vakantiesfeer met picknicktafels langs de Vaart en in het centrum
14/08/2020
 

De meerderheidsfracties in het Vlaams Parlement hebben een akkoord bereikt over een resolutie die de klappen die de luchthavengemeenschap krijgt, opvangt. “De coronacrisis hakt stevig in op de activiteiten van de luchthaven van Zaventem. Die is goed voor ongeveer 65.000 jobs en is de tweede belangrijkste groeimotor van ons land”, zeggen initiatiefnemers Lorin Parys (N-VA), Peter Van Rompuy (CD&V) en Gwenny De Vroe (Open Vld). “We willen een toekomstvisie voor de luchthaven met aandacht voor leefbaarheid én economische groei, betrokkenheid bij de onderhandelingen met Lufthansa, aandacht voor jobs, opleiding en hertewerkstelling, een evenwichtige vliegwet en betere ontsluiting van de luchthaven.”

De huidige crisis is de zwaarste crisis die de luchtvaartsector ooit trof. Over het hele jaar 2020 verwacht IATA, de International Air Transport Association, dat het totale passagiersverkeer bijna 40 procent lager zal liggen dan in 2019. Volgens de meest recente prognoses zullen de inkomsten van de luchtvaartmaatschappijen uit passagiersvervoer dit jaar 44 procent lager liggen dan in 2019, een verlies dat veel groter is dan tijdens de recessie van 2008-2009.

Brussels Airlines

Homecarrier Brussels Airlines speelt een sleutelrol voor de interconnectiviteit en economische ontwikkeling op en rond de luchthaven van Zaventem maar verliest sinds begin mei 1 miljoen euro per dag, de vloot krimpt en er staan duizend jobs op de tocht. Brussels Airlines vroeg een lening aan de federale regering maar de onderhandelingen tussen moederbedrijf Lufthansa en de federale regering over een steunpakket verlopen stroef. Vlaams Parlementslid Lorin Parys (N-VA): “We vragen de Vlaamse Regering dan ook om in dit dossier continu in contact te blijven met de federale regering over de onderhandelingen met Lufthansa en daarbij de impact op de Vlaamse economie te blijven beklemtonen. Maar ook om verder te denken en een toekomstplan uit te werken voor onze luchthaven om zo de hele luchthavengemeenschap perspectief te geven. Dat moet gebeuren met alle betrokkenen en met aandacht voor alle luchtvaartondernemingen op vlak van passagiers, cargo en ondersteunende diensten, en de impact op bedrijven en KMO’s, vooral in Vlaams-Brabant.”

Jobs

Jobverlies is er sowieso, zoals de 1.000 mensen bij Brussels Airlines en de 1.500 bij Swissport. Om de getroffen werknemers op de luchthaven, zoals bij bagageafhandelaar Swissport, homecarrier Brussels Airlines en andere verwante ondernemingen snel te kunnen ondersteunen, is de rol van VDAB cruciaal. “De VDAB kan in de rol van centrale regisseur op de arbeidsmarkt mensen die hun job verliezen begeleiden naar een nieuwe job. In de rol van activeringsregisseur kan de VDAB in kaart brengen waar de opportuniteiten liggen op de arbeidsmarkt en zo mensen begeleiden naar de juiste job”, aldus Vlaams Parlementslid Peter Van Rompuy (CD&V).

Bereikbaarheid luchthaven

De bereikbaarheid van de luchthaven met het openbaar vervoer, zeker buiten de reguliere werkuren, vormt een probleem. Voor de toekomst van de luchthaven is een betere bereikbaarheid belangrijk. Vlaams Parlementslid Gwenny De Vroe (Open Vld): “Werknemers op de luchthaven, die vaak zeer vroeg in de ochtend starten, of erg laat ’s avonds eindigen, kunnen vaak geen beroep doen op het openbaar vervoer. Dit leidt er onder andere toe dat arbeidsplaatsen moeilijker ingevuld geraken. Naast het verbeteren van de ontsluiting voor gebruikers van de luchthaven via o.a. het Brabantnet moet er speciale aandacht geschonken worden aan het uitbreiden van collectieve vervoersoplossingen voor het woon-werkverkeer van werknemers buiten de klassieke werkuren en het verbeteren van de bereikbaarheid met duurzame vervoersmodi.”