parallax background

Belastingdruk in Kampenhout kan nog worden verlaagd

29/11/2016
Open Vld voorstander van nieuwe paarse vuilniszak
17/11/2016
Alternatieven voor dierproeven
11/01/2017
 

Open Vld pleit al sinds de gemeenteraadsverkiezingen voor een financieel gezonde gemeente zonder extra belastingen. Als constructieve oppositiepartij verwelkomen wij de beperkte belastingverlaging die de huidige CD&V-N-VA-meerderheid in Kampenhout wenst in te voeren, maar vragen om deze belastingverlaging verder door te voeren door ook de opcentiemen op de onroerende voorheffing en de jaarlijkse gemeentetaks voor zelfstandigen te verlagen, benadrukt Gwenny De Vroe.

De belastingverhoging die de huidige CD&V-N-VA-meerderheid na de gemeenteraadsverkiezingen in 2012 invoerde, tast de koopkracht van de gezinnen én de zelfstandigen aan. "De personenbelasting steeg van 6 naar 7,5%, de onroerende voorheffing van 950 naar 1350, onder meer ook de vuilniszakken en gft-stickers, de speelpleinwerking, de sportweken, de algemene gemeentebelasting, om die maar te noemen, werden duurder."

Deze belastingverhoging betekent voor een gemiddeld gezin ca. 700euro meerkosten per jaar. Voor zelfstandigen komt daar nog 175 euro bovenop, of het dubbele, als zowel man als vrouw een zelfstandige activiteit uitoefenen.

De Open Vld fractie in de gemeenteraad heeft zich de afgelopen jaren bij elke bespreking betreffende het meerjarenplan, de budgetten of de begroting, onthouden en verzet tegen de invoering van hogere belastingen. De beschikbare middelen zouden beter moeten worden ingezet voor een efficiënte gemeentelijke werking en kwaliteitsvolle dienstverlening, in plaats van verkeerde prioriteiten te stellen.


Belastingdruk kan nog worden verlaagd

Vanavond zal de huidige meerderheid tijdens de gemeenteraadscommissie financiën hun beperkte belastingverlaging bekendmaken. Vanaf 1 januari 2017 zal de aanvullende belasting op de personenbelasting van 7.5% naar 7% worden herleid, wat nog steeds meer is dan de 6% vóór de gemeenteraadsverkiezingen. "Maar wij wensen als partij op een constructieve manier oppositie te voeren en verwelkomen dan ook deze beperkte belastingverlaging."

De opcentiemen op de onroerende voorheffing werden destijds door de huidige CD&V-N-VA-meerderheid verhoogt van 950 naar 1350. Op basis van de cijfers die vandaag voorliggen moet de Open Vld fractie helaas vaststellen dat deze opcentiemen de komende jaren niet zullen dalen. Open Vld pleit om de opcentiemen op de onroerende voorheffing te verlagen en ook de jaarlijkse gemeentetaks van 175euro per jaar voor zelfstandigen te verminderen.

"Wij zullen dit concreet voorstel dan ook voorleggen aan de huidige meerderheid", besluit Gwenny De Vroe namens haar fractie. 
 

Schrijf u in op de nieuwsbrief

Blijf op de hoogte door je in te schrijven op de nieuwsbrief.