parallax background

Capaciteitsproblemen bij het offerfeest

05/06/2015
Gemeente werkte correct bij scheur in mestzak
24/04/2015
Open Vld wil vliegwet om geluidshinder aan te pakken
15/06/2015
 

"Een begrijpelijke intentie, maar een verzoeningsloze aanpak"

Vrijdag 29 mei 2015 kondigde minister Weyts aan dat het onverdoofd slachten op tijdelijke slachtvloeren voortaan verboden zou worden in Vlaanderen. Hiermee verbiedt minister Weyts de rituele slachtingen niet, maar past hij de Europese reglementering toe. Vlaams Parlementslid Gwenny De Vroe is akkoord met het doel van de maatregel maar betreurt de verzoeningsloze aanpak. 'De minister is voorbijgegaan aan het overleg op alle niveaus dat opgestart was met de belanghebbende partijen en dreigt lokale besturen voor onoplosbare problemen te stellen rond de slachtcapaciteit.'

"Dat minister Weyts ernaar streeft om rituele slachtingen conform de Europese reglementering in erkende slachthuizen te laten verrichten en zich daarmee oprecht bekommert over het dierenwelzijn, krijgt mijn volle begrip', zegt Gwenny De Vroe. 'We moeten overigens goed voor ogen houden dat de minister het ritueel slachten zelf niet verbiedt. Alleen hanteert Ben Weyts een nogal ongelukkige methode, waarvoor ik veel minder begrip kan opbrengen."

Gwenny De Vroe betreurt de abrupte beslissing van de minister. "We hadden een meer pragmatische aanpak verkozen, die gebaseerd was op overleg met de betrokken geloofsgemeenschappen, maar ook met de lokale besturen. Nu dreigen die laatste met enkele onoverkomelijke praktische problemen geconfronteerd te worden."Amper een drietal maanden voor het Offerfeest is het niet duidelijk op welke manier het capaciteitsprobleem zal opgelost worden. "De vrees voor een terugkeer van de illegale slachtingen is groot", aldus een verontruste Gwenny De Vroe. "Van de ongeveer 35.973 schapen die tijdens het Offerfeest vorig jaar werden geslacht, werden er 26.929 of ongeveer drie kwart geslacht op tijdelijke slachtvloeren. Niemand weet momenteel hoe dit kunnen opvangen in permanente slachthuizen. De tijdelijke slachtvloeren zijn er precies gekomen om illegale thuisslachtingen te voorkomen en voldoende slachtcapaciteit te voorzien."

Gwenny De Vroe wijst nog op een ander akelig gevolg. "Door te weinig rekening te houden met een bijzondere gevoeligheid van bepaalde geloofsgroeperingen, dreigt een polarisering binnen een diverse samenleving. Nu al zien we facebookgroepen ontstaan waarin opgeroepen wordt om buren die verdacht worden van een illegale slachting te melden bij de bevoegde inspectiediensten. Uiteraard moet regelgeving worden nageleefd, maar het kan niet de bedoeling zijn een maatschappij te cre�ren die gefundeerd is op wantrouwen en verklikken."

"De minister had minstens een evenwichtig akkoord moeten bereiken", oordeelt Gwenny De Vroe. "Niet alleen om zich te verzekeren van de medewerking van de betrokken geloofsgroeperingen, maar ook voor het verbeteren van het dierenwelzijn zelf! Een regeling die geen sluitende oplossing biedt voor het capaciteitsprobleem, zal niet alleen de lokale besturen voor moeilijkheden plaatsen, maar kan ook leiden tot meer illegale slachtingen en m��r in plaats van minder dierenleed." Gwenny De Vroe roept minister Weyts dan ook op om dierenleed te voorkomen door diepgaand overleg met de betrokken geloofsgemeenschappen en de lokale besturen. "Indien blijkt dat de beslissing praktisch nog niet uitvoerbaar is voor het komende Offerfeest, pleit ik voor een pragmatische aanpak vanwege de minister, maar ook voor een constructieve houding van alle betrokken actoren om tot een werkbare oplossing te komen die vanaf volgend jaar kan ingaan." Gwenny De Vroe zal hierover de minister bevragen. 
 

Schrijf u in op de nieuwsbrief

Blijf op de hoogte door je in te schrijven op de nieuwsbrief.