parallax background

Debat over vervuiling Zenne

14/12/2009
Gwenny De Vroe bevallen van Nino
21/10/2009
Gwenny De Vroe bepleit uitbreiding werkingsgebied Rand
16/12/2009
 

Donderdag aanstaande wordt in de plenaire vergadering van het Vlaams parlement een actualiteitsdebat gehouden over het stilleggen van het waterzuiveringsstation aan de Zenne.

Dit debat is er gekomen op vraag van Open Vld-fractieleider Sven Gatz.
Vorige week vrijdag heeft Brussels parlementslid Els Ampe de alarmbel geluid over de sterke vervuiling van de Zenne als gevolg van het stilleggen van het grootste waterzuiveringsstation in ons land. Hierover geïnterpelleerd door Els Ampe verklaarde de Brusselse minister van leefmilieu, Evelyne Huytebroeck nog dat er weinig aan de hand was. “Ondertussen zien we dat het afvalwater van méér dan 1 miljoen inwoners ongezuiverd in de Zenne wordt gestort en dat dit nu al tot ernstige milieuschade leidt. Blijkbaar heeft de minister de zaak laten betijen waardoor alle inspanningen van de voorbije jaren om de Zenne en de omgeving hiervan opnieuw ‘gezond’ te maken op minder dan drie weken tijd volledig teniet zijn gedaan”, zegt Ampe.

Ze pleit daarom voor een onmiddellijk heropstarten van de waterzuivering want “elke dag dat er ongezuiverd water geloosd wordt, legt een nog zwaardere hypotheek op het ecosysteem van de Zenne en haar omgeving”.

In het Vlaams Parlement zal Vlaams volksvertegenwoordiger Gwenny De Vroe minister van Leefmilieu Joke Schauvliege ondervragen. “Terwijl alle ogen gericht zijn op de klimaattop in Kopenhagen voor een beter leefmilieu moeten wij vaststellen dat in Brussel, hoofdstad van Europa, een cruciaal waterzuiveringsstation zo maar kan worden stilgelegd. Milieuschade kent geen grenzen en dus vrezen wij ook dat deze vervuiling van het milieu ver in Vlaanderen zal doordringen. Ook daarom pleiten wij voor onmiddellijke actie”, zegt Gwenny De Vroe.

“In elk geval hopen wij dat het actualiteitsdebat op donderdag opheldering brengt over het stilleggen van deze voor Vlaanderen cruciale waterzuivering. Ik vind het onbegrijpelijk dat de Vlaamse overheid zo lang van niets wist. Voert Vlaanderen dan geen metingen uit die sneller deze grootschalige vervuiling van de Zenne kunnen detecteren? Hoe lang zal het nu duren vooraleer de Zenne, de Rupel en de Schelde terug hersteld zijn? En hoe zal minister Schauvliege vermijden dat Vlaanderen nog eens het slachtoffer wordt van zo’n milieuschade?”


 
 

Schrijf u in op de nieuwsbrief

Blijf op de hoogte door je in te schrijven op de nieuwsbrief.