parallax background

Dossier Kasteel van Ham sleept aan

02/03/2011
Turtelboom herdenkt de grootste vliegtuigramp uit de Belgische geschiedenis
25/02/2011
Info-avond Biodiversiteit: Kampenhoutse Koestersoorten
03/03/2011
 

Na herhaaldelijk aandringen werd vandaag in de commissie Vlaamse Rand van het Vlaams Parlement opnieuw gedebatteerd over de toekomst van het kasteel van Ham te Steenokkerzeel.

Vraagsteller Gwenny De Vroe, die zich heeft vastgebeten in dit dossier, werd in ieder geval niet veel wijzer. Bevoegd Vlaams minister Geert Bourgeois bleef erg vaag over de toekomstplannen. Het is duidelijk dat hij bijzonder verveeld zit met de situatie en dat er niet onmiddellijk een beheersoplossing is.


"Bourgeois schreef in zijn beleidsnota nochtans dat het erfgoed in de Vlaamse Rand prioritair is", zegt Gwenny De Vroe. "Blijkbaar is de praktijk iets minder eenvoudig. Voor iedereen die het dossier al een tijdje opvolgt, is dat niet meer dan logisch. Het feit dat er geen serieuze kandidaten kwamen bij de erfpachtprocedure wijst erop dat een rendabel beheer van dergelijke site zeer moeilijk is. De waanzinnige jaarlijkse canon van 52.000 euro is daar uiteraard niet vreemd aan", gaat De Vroe verder.

"Ik vind in ieder geval dat er op korte termijn duidelijkheid moet komen over de rol van Erfgoed Vlaanderen in dit dossier en over de eventuele knelpunten die het beheer door deze organisatie in de weg staan. Ondertussen lijkt het me logisch dat de minister Monumentenwacht vraagt een toestandsrapport op te maken van het kasteel, zodat we ook de dovemansdiscussie over de bewaringstoestand van het kasteel kunnen afsluiten. Leegstand leidt immers tot verwaarlozing en dat moeten we te allen tijde tegengaan", vult Gwenny De Vroe aan.


Ik ben niet onder de indruk van het argument van de minister dat het laatste jaar van uitbating werd afgesloten met een deficit van 220.000 euro. Dat is logisch als je zelfs de gebruiksmogelijkheden niet meer aankondigt en laat uitschijnen dat het kasteel niet meer kon worden gebruikt. Het merendeel van die kosten had dan ook betrekking op de aanwezigheid van conciërge en onderhoudspersoneel en paste dan ook in het beheer als een goede huisvader van het kasteel. "Het geklasseerde kasteel moet het respect krijgen dat het verdient. Het is een parel uit mijn regio dat terug in zijn glorie moet hersteld worden", besluit Vlaams volksvertegenwoordiger De Vroe. 
 

Schrijf u in op de nieuwsbrief

Blijf op de hoogte door je in te schrijven op de nieuwsbrief.