parallax background

Goedkeuring verbod op onverdoofd slachten

28/06/2017
7de Nacht van Gwenny & Co in Kampenhout – Zaterdag 1 oktober 2016
25/06/2017
Persconferentie verbod onverdoofd slachten
28/06/2017
 

"Vanaf 1 januari 2019 zal onverdoofd slachten in alle gevallen verboden zijn," zegt mede-indiener Gwenny De Vroe.

Het Vlaams Parlement keurt straks een voorstel van decreet goed dat vanaf 2019 duidelijk bepaalt welke slachtmethodieken nog toegelaten worden. "Deze historische stap voor meer dierenwelzijn zal stevig decretaal verankerd zijn," zegt Gwenny De Vroe, mede-indiener van het decreet. "In het komende anderhalf jaar kan nu de omwenteling in onze slachthuizen optimaal voorbereid worden."


Vandaag moeten dieren verdoofd worden vooraleer ze geslacht worden. Voor het slachten op basis van religieuze gronden geldt er echter een uitzondering waarvan tot op de dag van vandaag nog heel veel gebruik wordt gemaakt. "Die uitzondering verdwijnt nu vanaf 1 januari 2019. Slachtingen in het kader van een religieuze ritus moeten gebruik maken van een omkeerbare verdovingstechniek zoals bijvoorbeeld elektronarcose," zegt De Vroe.Geen uitzondering meer om reliegieuze redenen

Enige uitzondering zijn vooralsnog de kalveren en runderen omdat de omkeerbare verdovingstechniek voor deze dieren nog niet volledig op punt staat. Van zodra dat wel het geval is, zal de Vlaamse Regering ook voor deze dieren de omkeerbare verdoving verplichten voor de slacht op religieuze gronden. "Tot dan verplicht het decreet om post-cut-stunning toe te passen bij het slachten van kalveren en runderen, wat bij slachtingen op religieuze gronden reeds een immense stap vooruit is inzake dierenwelzijn. Deze methode verdooft het dier meteen na de halssnede," zegt De Vroe.

Dialoog

Het nieuwe decreet komt tegemoet aan de opmerkingen van de Raad van State. Vorige zomer werd dhr. Piet Vanthemsche aangesteld om de dialoog met de verschillende partijen te voeren en oplossingen voor te stellen. Eind maart stelde hij zijn eindrapport voor. "Op basis van dit rapport werd een voorstel van decreet uitgeerkt, over de grenzen van meerdergeid en oppositie," zegt De Vroe. "Dat decreet wordt vandaag bij hoogdringendheid behandeld en gestemd in het Vlaams Parlement." De slachthuizen krijgen dankzij het decreet de nodige duidelijkheid. De sector moet het komende anderhalf jaar nu gebruiken om personeel en infrastructuur voor te bereiden op de nieuwe manier van slachten. Om de joodse en de moslimgemeenschappen te begeleiden bij de toepassing van de nieuwe regelgeving, wordt in onafhankelijke begeleiding voorzien. Collectieve slachtvloeren worden mogelijk om capaciteitsproblemen op te vangen waar vanzelfsprekend onverdoofd geslacht wordt. 
 
 
 

Schrijf u in op de nieuwsbrief

Blijf op de hoogte door je in te schrijven op de nieuwsbrief.