parallax background

“Groen en landelijk Kampenhout moet blijven”

18/05/2018
Teleurstellend verpakkingsplan
16/05/2018
Open Vld wil plasticvrije maatschappij
07/06/2018
 


Op het militair domein van het Hellebos in Kampenhout werden er afgelopen weken een hele reeks bomen gekapt. Zowel op de gemeenteraad als in het Vlaams Parlement besprak gemeenteraadslid en Vlaams Volksvertegenwoordiger Gwenny De Vroe dit dossier. Nu blijkt dat de kappingen zonder vergunning hebben plaatsgevonden én de milieuvergunning van de slipschool op het militair domein verlopen is, dringt ze donderdag op de gemeenteraad aan om de exploitatie van de slipschool stop te zetten.

Om een mogelijk uitbreiding van de slipschool op het militair domein van het Hellebos in Kampenhout mogelijk te maken, zou men bijkomend willen kappen. “De Kampenhoutenaren spreken ons nu reeds aan over de vele kappingen in onze gemeente. Er is totaal geen draagvlak voor enige vorm van kap op die plaats”, zegt Gwenny De Vroe.

Open Vld Kampenhout bracht dit dossier meermaals op de agenda van de gemeenteraad. “Zowel in januari als in april jl. heeft mijn fractie de bevoegde schepen bevraagd over deze kappingen”, benadrukt Gwenny De Vroe. Volgens de bevoegde Schepen was er een kapmachtiging verleend aan de Regie Der Gebouwen omdat er daar heel veel oude en zieke bomen zouden staan.

Naar aanleiding van het debat in de plenaire vergadering van het Vlaams Parlement verklaarde minister Schauvliege dat de politie geen vergunning had voor het kappen van de bomen in het Hellebos. “Zelfs de kapmachtiging die er was voor 56 bomen is intussen vervallen”, benadrukt Gwenny. “Het kan niet dat een overheidsdienst zomaar overgaat tot het kappen van onze waardevolle bossen zonder enige vorm van vergunning. Het kappen zonder vergunning moet hierbij dan ook stoppen en de bevoegde overheid moet optreden.


Milieuvergunning ook verlopen


Uit documenten dat Gwenny De Vroe, naar aanleiding van de illegale kapping, heeft kunnen inkijken blijkt nu ook de milieuvergunning van de slipschool mogelijks al twee jaar vervallen te zijn. Open Vld zal dit dossier aanstaande donderdag op de gemeenteraad ter sprake brengen. “Als blijkt dat er geen nieuwe aanvraag werd ingediend, zal ik vragen naar het stilleggen van de exploitatie van hun activiteiten naar aanleiding van de vervallen milieuvergunning.”


Klaarheid en duidelijkheid


De natuurinspectie heeft inmiddels ingegrepen verklaarde minister Schauvliege in het Vlaams Parlement, wat Gwenny De Vroe enkel maar kan verwelkomen. “Er moet klaarheid worden geschept in dit dossier.” Gwenny kijkt alvast uit naar het overleg van de minister met haar diensten, de gemeente Kampenhout, de politie en de Regie der Gebouwen als eigenaar van het domein. “Ik hoop op een snelle uitklaring én verklaring in dit dossier, alle Kampenhoutenaren met een hart voor onze bossen hebben hier recht op!”.

Onder de huidige omstandigheden is Open Vld Kampenhout dan ook totaal geen voorstander van enige vorm van uitbreiding van de slipschool.