parallax background

Gwenny De Vroe betreurt dat Kasteel van Ham dreigt dicht te gaan

06/01/2010
Gwenny De Vroe betreurt dat Kasteel van Ham dreigt dicht te gaan
06/01/2010
Bezorgdheid om Kasteel van Ham neemt toe
07/01/2010
 

Vlaams volksvertegenwoordiger Gwenny De Vroe vindt het spijtig dat de Vlaamse regering toelaat dat de nieuwe uitbaters van het Kasteel van Ham er niet toe verplicht zullen worden om het kasteel op gezette tijden open te stellen voor het grote publiek. Ze hekelt ook het onbehoorlijk bestuur bij de geplande overdracht van het kasteel naar een privé-uitbater.

De Vroe heeft minister van Onroerend Erfgoed Geert Bourgeois ondervraagd over de beslissing van de Vlaamse regering om het Kasteel van Ham, een naam als een klok in Vlaams-Brabant, af te stoten en via de erfpachtprocedure in handen te geven van een privé-uitbater. Volgens Bourgeois ligt vooral de onderbezetting aan de grondslag van die beslissing. In 2009 werd het kasteel amper 47 keer gebruikt door Vlaamse overheidsdiensten, en 83 keer door externen. In de glorietijden van het kasteel als Vlaamse overheidslocatie voor vergaderingen en evenementen werd het kasteel meer dan driehonderd keer per jaar afgehuurd, met een uitschieter van 402 keer in 1995.

Maar volgens Gwenny De Vroe is die onderbezetting de wens geweest van de overheid. Er werd immers geen of nauwelijks nog reclame gemaakt voor het kasteel als locatie voor congressen, seminaries en evenementen door private organisatoren, en zelfs binnen de Vlaamse overheidsdiensten circuleert het gerucht al geruime tijd dat het Kasteel van Ham gesloten is. Vanaf dit jaar is dit ook effectief zo, hoewel de nieuwe uitbating door een privé-partner in het beste geval nog maanden op zich zal laten wachten.

Volgens Bourgeois wegen de huidige inkomsten door de onderbezetting niet op tegen de kosten om het kasteel in stand te houden. Bourgeois wijst ook op andere nadelen van de site, zoals een gebrekkige toegankelijkheid voor personen met een handicap en een slechte bereikbaarheid met het openbaar vervoer.

Dat aan de nieuwe uitbater geen verplichtingen worden opgelegd om het kasteel nog op gezette tijden open te stellen voor het brede publiek, betreurt De Vroe in hoge mate. “De inwoners van Steenokkerzeel en de omliggende gemeenten waren fier op hun kasteel, ze kenden het goed en hadden er goede herinneringen aan. Nu wordt het weer meer een kasteel zoals uit langvervlogen tijden: een plaats waar gewone mensen zelden binnen mogen.” Het kasteel zal in de toekomst uitgebaat worden als congres- en seminariecentrum.

De erfpachtprocedure voorziet volgens het antwoord van minister Bourgeois in een openbare zitdag op 26 januari eerstkomend. De publicatie van die zitdag is echter nog niet gebeurd. De timing voor een mogelijke privé-partner om via een kostenraming een realistische bieding te kunnen doen, wordt daardoor volgens De Vroe wel heel krap. Na de openbare zitdag worden de biedingen voorgelegd aan de Vlaamse regering, die het laatste woord heeft.

Wat De Vroe tenslotte ook dwars zit, is het proefballonnetje dat minister Bourgeois in zijn beleidsnota oplaat om een nieuwe culturele vuurtoren op te richten in de Vlaamse Rand om de verfransing tegen te gaan. ‘Ik kan het geen goed bestuur noemen dat Bourgeois een pracht van een vuurtoren die we al jaren hebben laat uitdoven en dan het ideetje lanceert om enkele kilometers verder een nieuwe vuurtoren op te richten waar totnogtoe niemand naar had gevraagd.’


 
 

Schrijf u in op de nieuwsbrief

Blijf op de hoogte door je in te schrijven op de nieuwsbrief.