parallax background

Gwenny de Vroe wil sneller fietspaden

17/10/2009
Gwenny De Vroe haalt alsnog slag thuis
08/06/2009
Gwenny De Vroe bevallen van Nino
21/10/2009
 

Kampenhouts volksvertegenwoordiger Gwenny De Vroe (Open VLD) heeft minister van Openbare Werken Hilde Crevits in het Vlaams Parlement geïnterpelleerd over de omslachtige procedure voor de aanleg van nieuwe fietspaden, een probleem waar ze als schepen in Kampenhout van kan meespreken. "Sinds 2000 is er voor de gemeenten een budget van 350 miljoen euro ter beschikking voor de aanleg van nieuwe fietspaden en het herstellen van bestaande paden", weet De Vroe. "Daarvan werd er 265 miljoen euro nog niet gebruikt.
Gemeenten die een fietspad langs een gewestweg willen aanleggen, moeten nu eerst een oriëntatienota maken wat anderhalf à twee jaar duurt. Dan volgt nog een projectnota, nog eens goed voor een vertraging van anderhalf à twee jaar.
De minister erkende dat de procedure vandaag te lang is en zei dat het mogelijk moet zijn deze met de helft in te korten. Daarbij verwees ze naar plannen om via een versnelde grondinname en nauwere samenwerking met de landmeters de vertragingen door onteigeningen te verminderen", aldus een tevreden De Vroe.

 
 

Schrijf u in op de nieuwsbrief

Blijf op de hoogte door je in te schrijven op de nieuwsbrief.