parallax background

Verbod op onverdoofd slachten als resultaat van overleg

10/05/2016
Subsidies voor vervangen loden leidingen beter bekend gemaakt
26/04/2016
Gwenny bevraagt college over luchtkwaliteit
19/05/2016
 
Open Vld is voorstander van een totaalverbod, maar beklemtoont dialoog Vlaams Volksvertegenwoordiger Gwenny De Vroe is voorstander van een slachtproces waarbij het dier geen of zo weinig mogelijk pijn lijdt. "Wij zijn daarom voorstander van een totaalverbod op onverdoofd slachten." Maar ze benadrukt wel de nood aan een constructief en oplossingsgericht overleg met de betrokken geloofsgemeenschappen en met de nodige aandacht voor de bestaande alternatieven. Open Vld hoopt dat men nog deze legislatuur tot een verbod kan komen.

Het totaalverbod op onverdoofd slachten is een dossier dat reeds lang aansleept, aanvankelijk op Federaal niveau en nu ook op Vlaams niveau. Open Vld is voorstander van een totaalverbod op onverdoofd slachten, maar benadrukt de nood aan overleg met respect voor alle religieuze gemeenschappen. "We willen het overleg alle kansen geven om te komen tot een werkbaar evenwicht tussen dierenwelzijn, waarvoor het maatschappelijk belang onmiskenbaar toeneemt, en het grondwettelijk recht van vrijheid van religie. Dat impliceert echter dat elke gesprekspartner met een constructieve houding en de vaste wil om te komen tot een oplossing deelneemt aan het overleg."

Gwenny De Vroe betreurt dat de dialoog met Vlaams minister Weyts en de betrokken geloofsgemeenschappen niet optimaal verloopt. "De eenzijdige manier waarop de minister het verbod op tijdelijke slachtvoeren in de zomer van 2015 heeft ingevoerd, heeft zeker niet bijgedragen tot een open en constructieve dialoog."

Nog deze legislatuur resultaat boeken

Dat betekent echter niet dat het verbod op de lange baan mag geschoven worden. "We zijn ervan overtuigd dat mits het nodige overleg, we nog deze legislatuur resultaat kunnen boeken en tot een regeling komen waarbij onverdoofd slachten niet meer toegelaten is."

Het enige streefdoel moet zijn om onnodig dierenleed en eventuele illegale slachtingen te vermijden. Voor De Vroe past het verbod dan ook in de toegenomen aandacht voor dierenwelzijn. "Uitzonderingen omwille van godsdienstige of levensbeschouwelijke redenen zijn daarom niet langer houdbaar. Dat signaal moeten we duidelijk geven. Maar op een manier die niet onnodig polemiseert en ruimte laat voor overleg."

Daarom vraagt De Vroe ook om samen met de betrokken geloofsgemeenschappen alternatieven aan te moedigen die dierenleed uitsluiten. "Kijk bijvoorbeeld naar Denemarken, waar men gebruik maakt van elektronarcose." Bij elektronarcose worden dieren een tijdje bewusteloos, waardoor ze tijdens het slachten een minimum aan pijn ervaren.

De Vroe rekent er tenslotte op dat deze aangelegenheid ook op Europees niveau geregeld wordt. "Zo vermijden we delocalisatie van slachtingen, en cre�ren we eveneens duidelijkheid voor elke inwoner van de Europese Unie."