parallax background

“Nood aan proefprojecten rond niet afgebakende losloopzones voor honden”

28/07/2021
Mijn wens… een proefdiervrije toekomst voor Vlaanderen!
13/07/2021
“Fiere voorzitter van de Commissie voor Leefmilieu”
01/09/2021
 

Loslopende honden raken maatschappelijk vaak een gevoelige snaar. In Facebookgroepen van lokale gemeentes zoals Kampenhout Leeft geven mensen vaak aan loslopende honden storend te vinden of sterker zelfs dat hun veiligheid er door bedreigd wordt. Daartegenover staat een groep hondeneigenaars die geen tevredenheid neemt met de verplichte aanlijning van honden, weliswaar op voorwaarde dat het gaat om honden die onder commando van hun baas staan en dus wel opgeleid zijn. Vlaams volksvertegenwoordiger Gwenny De Vroe pleit voor het opstarten van proefprojecten rond niet afgebakende losloopzones.

Het burgerinitiatief Verantwoord Los breekt een lans om honden op bepaalde plaatsen en onder duidelijke voorwaarden los te laten lopen. Ze doelen dan niet op de inmiddels welbekende hondenlosloopweides -of bossen, maar op grotere, niet fysiek afgebakende zones. Namelijk niet alle rassen kunnen terecht in losloopweides en overbezetting kan zorgen tot conflicten met bijtincidenten tot gevolg.

In Vlaanderen is door onze grote bevolkingsdichtheid, ruimtelijke versnippering en hoge verstedelijkingsraad de zoektocht naar gepaste open ruimte voor dergelijke losloopgebieden alles behalve evident. Toch slagen andere landen erin dit concept van de losloopzones in openbare domeinen te installeren zoals in bijvoorbeeld het stadspark van Wenen.

Net wegens de specifieke Vlaamse situatie pleit Verantwoord Los voor een goed flankerend beleid. Zo pleiten zij voor een verplichte opleiding van honden inzake gehoorzaamheid. Enkel wie een attest kan voorleggen van een hond die geslaagd is in de opleiding zou toestemming krijgen om in de gereserveerde losloopgebieden de hond los te laten lopen. Wanneer een hond in de fout gaat, kan dergelijk attest uiteraard ingetrokken worden. Daarnaast is het ook nodig dat er instructies gelden voor niet-hondeneigenaars die dergelijke gebieden betreden. Zij moeten immers weten hoe je correct reageert op loslopende honden.

“Als Vlaams volksvertegenwoordiger ben ik gecharmeerd door het burgerinitiatief Verantwoord Los. Ik vind dat we de installatie van dergelijke hondenlosloopzones moeten onderzoeken. Daartoe heb ik minister Weyts meermaals verzocht experimentele proefprojecten op te zetten, voorlopig nog zonder bevredigend resultaat. Ik pleit ervoor dat men in samenwerking met lokale besturen en gedragstherapeuten proefprojecten opstart om deze erna te evalueren en daaruit de gepaste conclusies te trekken. Enkel zo kunnen we onderzoeken op welke manier we het dierenwelzijn toekomstgericht op een verantwoordelijke manier kunnen verbeteren”, aldus een gedreven De Vroe.