parallax background

Kampenhout komt voor het eerst in aanmerking voor cultuursubsidies

12/03/2010
Kampenhout stopt zwerfvuil in de zak
05/03/2010
Zwerfvuilactie was een succes
21/03/2010
 

Op voorstel van schepen Gwenny De Vroe heeft de gemeenteraad van Kampenhout de infrastructuur omschreven voor het gemeentelijke gemeenschapscentrum. Deze beslissing maakt het mogelijk om in aanmerking te komen voor subsidies in het kader van het decreet over het lokaal cultuurbeleid.

Een gemeente die subsidies wil ontvangen voor haar lokaal cultuurbeleid moet een cultuurbeleidsplan opstellen waarin ze aantoont te beschikken over een gemeentelijk gemeenschapscentrum met een polyvalente zaal, tentoonstellingsruimten en lokalen voor cultureel gebruik. Deze infrastructuur hoeft niet op één locatie gecentraliseerd te zijn.

Kampenhout besliste de infrastructuur voor het "gemeentelijk gemeenschapscentrum" samen te stellen uit de polyvalente Glazen Zaal, de ontmoetingszaal in het Sport- en Cultuurcentrum in Berg en lokalen voor cultureel gebruik in de bibliotheek, in het gemeentehuis en het oud gemeentehuis.

Dankzij de renovatie van het oud gemeentehuis en de omvorming van de sporthal van Berg tot sport- en cultuurcentrum beschikt Kampenhout over de nodige aangepaste infrastructuur voor cultuursubsidies. Na de beslissing om die infrastructuur voor het cultuurbeleidsplan aan te duiden, verwacht schepen Gwenny De Vroe dat Kampenhout voor het eerst in aanmerking zal komen voor een jaarlijkse subsidie van 50.000 euro. "Deze subsidie moet gebruikt worden voor personeelskosten of andere uitgaven voor de uitvoering van het cultuurbeleidsplan", legt De Vroe uit. "Daar bovenop zullen we nog 1 euro per inwoner krijgen om initiatieven te ondersteunen ter bevordering van de gemeenschapsvorming, dus dat is nog eens een kleine 11.000 euro."

Kampenhout start nu met de opmaak van het cultuurbeleidsplan. Hiervoor zal nog een inspraakronde worden georganiseerd. Het cultuurbeleidsplan moet ten laatste op het einde van het jaar ingediend worden om vanaf 2011 de cultuursubsidies te kunnen ontvangen.


 
 

Schrijf u in op de nieuwsbrief

Blijf op de hoogte door je in te schrijven op de nieuwsbrief.