parallax background

Kampenhout voorziet bijkomende onderwijscapaciteit: “onderwijs voor iedereen”

07/02/2022
Woningdelen voor iedereen: kernversterkend, duurzaam en sociaal
25/01/2022
Meer witloof op de kaart: “totaalbeleving rond witloof in Kampenhout”
07/02/2022
 

Schepen voor Onderwijs in Kampenhout Gwenny De Vroe (Open Vld) kondigt bijkomende capaciteit aan in het onderwijs: “Voor het eerst hadden acht kinderen dit schooljaar geen plaats in het onderwijs in Kampenhout. Dit is ontoelaatbaar. Als gemeentebestuur hebben we dan ook snel geschakeld en het nodige budget vrijgemaakt. Zo voorzien we toekomstgericht bijkomende containerklassen en de modernisering van de huidige infrastructuur. Op die manier willen we garanderen dat volgend schooljaar alle kinderen een plaats vinden in het onderwijs in Kampenhout.”

Enerzijds voorzien we twee containerklassen in de gemeenteschool Het Klimtouw te Nederokkerzeel, anderzijds hebben we als gemeente samen met GO! geïnvesteerd in de Spectrum-school te Buken de klascontainer en de chalet te vernieuwen. “De bijkomende klaslokalen zijn een tijdelijke oplossing voor een acuut probleem. Toekomstgericht is het de bedoeling bijkomende capaciteit op een structurele manier te voorzien en de huidige infrastructuur verder te moderniseren. Onderwijs is de motor van zowel de persoonlijke ontwikkeling als de ontwikkeling van het samenleven. Ik zal er dan ook op toezien dat alle kinderen en jongeren in onze gemeente terechtkunnen om kwaliteitsvol onderwijs te volgen.”

Naast de investeringen in extra capaciteit in het onderwijs, werd er ook geïnvesteerd in extra uren onderwijs. In de gemeenteschool te Kampenhout werden er voor leerlingen van het lager en secundair onderwijs zomerscholen geïnstalleerd in juli en augustus. “Via de zomerscholen hebben we ingezet op de ontplooiing van de meest kwetsbare kinderen. Door de coronacrisis merkten we dat sommige leerlingen kampen met een leerachterstand. Die proberen we via de zomerscholen weg te werken. Dit is uitermate belangrijk omdat we alle kinderen gelijke kansen willen bieden op onderwijs en hun ontwikkeling willen stimuleren. De zomerscholen zijn een regelrechte blijver, ook na corona”, sluit de onderwijsschepen af.