parallax background

Meerderheid weigert globale visie over bouwen onder hoogspanningsleidingen

26/07/2013
Het Vlaams Gemeentefonds discrimineert kleine gemeenten
02/07/2013
4de Nacht van… Gwenny & Co in het Veilinghof
05/09/2013
 

Vlaamse meerderheid weigert globale visie over bouwen onder hoogspanningsleidingen


In een resolutie vraagt Open Vld aan de Vlaamse Regering om een duidelijke visie te ontwikkelen en in de praktijk te brengen voor het wonen onder hoogspanningsleidingen. “Vandaag zien we immers op het terrein dat er soms tegenstrijdige initiatieven worden genomen,” zeggen Vlaamse Volksvertegenwoordigers Gwenny De Vroe en Dirk Van Mechelen. “En dat is vooral problematisch voor kinderen, waarbij de kans op leukemie groter wordt als ze onder hoogspanningskabels wonen,” Open Vld wil daarom een globale aanpak met regels die voor iedereen gelden. De Vlaamse meerderheidspartijen weigeren dat echter.

De afgelopen jaren kwam het dossier van het wonen of leven onder hoogspanningsleidingen geregeld aan bod. Er is bewezen dat er een statistisch relevante verhoogde kans is voor kinderleukemie bij het wonen in de buurt van bovengrondse hoogspanningslijnen. Vlaams leefmilieuminister Joke Schauvliege gaf in een antwoord op een eerdere schriftelijke vraag aan dat er bijvoorbeeld inzake leukemie een verhoogd risico is van 1 op 1000 voor jonge kinderen.

Verhoogd risico op leukemie bij kinderen


Open Vld vraagt daarom in een resolutie dat de Vlaamse Regering werk zou maken van een globale visie op het probleem. “Vandaag zien we immers dat omwille van het ontbreken van een globaal kader op het terrein soms erg tegenstrijdige initiatieven worden genomen. In Kortrijk bijvoorbeeld mocht een grond niet verkaveld worden omdat hij net onder een hoogspanningskabel lag. Een paar kilometer verder stond Izegem wel toe dat een crèche werd geopend op tien meter van een hoogspanningsmast”, zegt Gwenny De Vroe.

Enkele maanden geleden besliste de Vlaamse Regering dat eigenaars van een woning die in het kader van een nieuwe realisatie onder een hoogspanningsleiding zou komen te liggen, recht zouden hebben op een vergoeding. “Officieel heet het dat deze maatregel wordt ingegeven omwille van de visuele vervuiling die hoogspanningsleidingen met zich meebrengen, maar iedereen voelt aan dat de eventuele gezondheidsrisico’s een rol hebben gespeeld in het tot stand komen van de beslissing”, zegt Dirk Van Mechelen.

Uniforme regels voor heel Vlaanderen nodigMet de resolutie wil Open Vld in de eerste plaats kinderen beschermen tegen de verhoogde risico’s op leukemie. “De resolutie heeft de bedoeling kinderen zoveel mogelijk preventief te beschermen tegen de gevaren van kinderleukemie. Daarvoor is het noodzakelijk dat overal in Vlaanderen op dezelfde manier met het probleem wordt omgegaan.” De Vlaamse meerderheidspartijen weigeren de resolutie echter te steunen. “CD&V, SP.a en N-VA blijven bij een projectmatige aanpak, waarbij de regels kunnen verschillen van project tot project,” zegt Gwenny De Vroe.

Open Vld betreurt deze houding. “Ook al blijft er discussie over de eventuele gevolgen en de ernst van de gevolgen van het wonen onder hoogspanningsleidingen, onze fractie is ervan overtuigd dat er met de gezondheid van een kind geen risico mag worden genomen. We vinden het dan ook bijzonder jammer dat de meerderheidspartijen de problematiek allemaal onderschrijven, maar in de praktijk weigeren om nu duidelijke keuzes te maken en een kader te ontwikkelen dat geldt voor heel Vlaanderen”, besluiten Gwenny De Vroe en Dirk Van Mechelen. 
 

Schrijf u in op de nieuwsbrief

Blijf op de hoogte door je in te schrijven op de nieuwsbrief.