parallax background

“Niet alles richting Vlaanderen”

06/02/2018
Gwenny deelt cheques uit
30/12/2017
Voorjaarsreceptie Open Vld Kampenhout
10/02/2018
 

“Ik heb altijd gezegd dat er een evenwichtige spreiding moet zijn. Het kan niet zijn dat alles naar Vlaanderen komt. Ik denk dat dat een duidelijk standpunt is van de Vlaamse regering.” Dat antwoordde Vlaams minister van Omgeving Joke Schauvliege (CD&V) op een parlementaire vraag over de plannen van de luchthaven.


Tegen 2040 wil Brussels Airport het aantal passagiers optrekken van 23 miljoen naar 40 miljoen. Mogelijk wordt daarvoor startbaan 25L verlengd met 900 meter, krijgt ze er een taxibaan bij en wordt ze omringd door een geluidsmuur van 4 kilometer lang en 18 meter hoog. Dat zien onder meer de gemeenten Steenokkerzeel en Erps-Kwerps niet zitten.

“Er is nog geen aanvraag tot vergunning en er werd nog geen concreet plan voorgelegd aan Vlaanderen, laat staan besproken met Vlaanderen”, zei Schauvliege dinsdag. “De plannen, als die er zouden zijn, moeten uiteraard passen binnen het huidige planologische kader. Als dat niet zo is, kan er ook geen sprake zijn van een vergunning, tenzij er een nieuw planningsinitiatief zou worden genomen.”

In dat geval moet er ook een nieuwe milieueffectrapport (MER) worden gemaakt en moeten alle alternatieven worden bekeken. “Bij dat MER wordt natuurlijk ook de leefkwaliteit en de volksgezondheid van de omwonenden meegenomen als een van de belangrijke randvoorwaarden”, aldus de minister. “Voor mij is het cruciaal dat ik zal waken over de leefkwaliteit, de leefomgeving, het leefmilieu, het fijn stof, de CO 2, de geluidshinder, de ruimtelijke inplanting en alles wat erbij komt kijken”, zei Schauvliege.

“Ook voor mijn fractie is het zeer belangrijk dat er een open en eerlijke dialoog plaatsvindt tussen de omwonenden en de verantwoordelijken van Brussels Airport Company”, zegt Gwenny De Vroe (Open VLD).