parallax background

“Nieuwe verkeerssituatie niet veiliger”

13/03/2018
Een hart voor 1910
26/02/2018
Zwerfvuilactie in Kampenhout
19/03/2018
 


Amper tweeënhalve maand na de invoering ervan hekelt Open Vld het nieuwe circulatieplan voor het centrum van Kampenhout. Anders dan het opzet was, zorgt de nieuwe situatie volgens de oppositiepartij onder meer door onduidelijke wijzigingen en sneller verkeer voor méér onveiligheid. "Bovendien werd het parkeerprobleem er alleen maar groter door", hekelt Open Vld. De partij vraagt een grondige evaluatie van het plan, en start tegelijk een bevraging van de bewoners.


Het nieuwe verkeerscirculatieplan dat eind vorig jaar in werking trad maakt het dorpscentrum van Kampenhout allerminst veiliger. Dat zegt oppositiepartij Open Vld. "Sinds de invoering ervan op 22 december zorgt het nieuwe circulatieplan voor heel wat verwarring bij de weggebruikers", verzekeren gemeenteraadslid Hilaire Van Hove en OCMW-raadslid Nils Stuyckens, beide bewoners van het dorpscentrum. "Onder andere de invoering van éénrichtingsverkeer en enkele situaties waarbij voorrang van links geldt, zorgen voor heel wat onduidelijkheid bij de weggebruiker, én ook al tot meerdere ongevallen", weet Van Hove. "Vooral voor fietsers is het in de Dorpsstraat aan het kruispunt van de Frederik Wouterslaan levensgevaarlijk. En aan de Post moet je al een genie zijn om in één oogopslag te ontcijferen welke reglementen er van toepassing zijn. Liefst zeven borden op twee verschillende palen naast elkaar geven de wegcode aan. Het verbaast me dan ook niet dat er verschillende bestuurders onwetend een overtreding begaan. De bewoners stellen bovendien vast dat in de eenrichtingsstraten de snelheid van de wagens is toegenomen."

Door de aanleg van fietssuggestiestroken is volgens Open Vld ook het parkeerprobleem toegenomen. "Parkeren op de rijbaan rondom het gemeenteplein is niet langer toegelaten. Hierdoor zijn een 10-tal parkeerplaatsen verdwenen. Dat is vooral op dinsdag tijdens de wekelijkse markt een groot probleem", zegt Stuyckens. "De zogezegd nieuwe parkeerplaatsen naast het politiekantoor zijn geen compensatie. Deze bestonden immers al, de parking werd enkel heraangelegd".


Bewonersbevraging
"We dringen aan op een grondige evaluatie van het circulatieplan en een oplossing voor de parkeerproblematiek", zegt Gwenny De Vroe, fractieleider van de Kampenhouts oppositiepartij. "We gaan daarvoor deur-aan-deur de mening van de burger vragen. Bewoners kennen de plaats waar ze wonen als geen ander. Ze zijn expert van hun eigen leefomgeving. We betreuren dat zij voldoende noch tijdig geconsulteerd werden voor de inwerkingtreding van dit circulatieplan."

Evaluatie komt er

Schepen van Mobiliteit Marleen Van de Wiele (N-VA) wijst erop dat de verkeerscirculatie vooral werd aangepast ter verbetering van de verkeersveiligheid van de fietser. "Met de aanleg van fietssuggestiestroken, de invoering van eenrichtingsverkeer en de voorrang van links trokken we volop de kaart van de fietser. De ingrepen, die er op aangeven van een studiebureau kwamen, moeten tegelijk sluipverkeer in het centrum ontmoedigen. Vandaag zijn vooral de mensen boos die door het eenrichtingsverkeer in de Brouwerijstraat - ingevoerd omwille van de verkeersveiligheid aan de school - tweemaal daags de kilometerslange lus moeten maken", meent de schepen. "Metingen moeten nog uitwijzen of er nu effectief meer en/of sneller verkeer is. Zorgt de nieuwe situatie effectief voor meer verkeersonveiligheid, dan moeten we een of meerdere stukken eenrichtingsverkeer misschien wel opheffen."

Van de Wiele staat dan ook open voor een eventuele aanpassing van het circulatieplan. "De gevraagde evaluatie komt er sowieso: binnenkort buigt de Verkeerscel zich over de huidige situatie,