parallax background

Nood aan grondige aanpak van droogteproblematiek

02/07/2020
Tweewekelijks zoekspel voor kinderen
30/06/2020
Open VLD wil bedrijven op Brussels Airport nog beter ondersteunen, vandaag en in de toekomst
07/07/2020
 

Vlaams Parlementslid Gwenny De Vroe pleit voor grondige aanpak van droogteproblematiekHet is duidelijk dat Vlaanderen een integrale aanpak nodig heeft inzake de droogteproblematiek. Elk beleidsdomein, elke sector, kortom: iedereen, moet de nodige maatregelen treffen om Vlaanderen in de toekomst beter te wapenen tegen afwisselende periodes van langdurige droogte en hevige regen. Daarnaast is het ook van cruciaal belang dat er een constante en kwalitatieve waterbevoorrading gegarandeerd kan worden. De economische, ecologische, maar ook sociale gevolgen van droogte en eventuele watertekorten zijn immers gigantisch. Open Vld-parlementslid Gwenny De Vroe: “Structurele maatregelen en concrete acties zijn dan ook broodnodig.”

Naar aanleiding van de uitzonderlijke droogte van de voorbije jaren en de afgelopen lente, heeft de Vlaamse Regering uiteraard niet stilgezeten. Er is al fors geïnvesteerd, zoals met het actieplan in verband met de waterbevoorrading en met het afschakelplan indien er een watertekort zou zijn. Tegelijkertijd is er nog veel werk aan de winkel, bijvoorbeeld inzake lekverliezen en wat betreft een betere communicatie en dataverzameling. Nu we mogelijk aan de vooravond van een watertekort staan, is het belangrijk dat Vlaanderen effectief klaar is voor zo’n situatie. Vlaams minister van Omgeving Zuhal Demir kondigde enige tijd geleden aan dat ze haar plannen nog voor het zomerreces aan het Vlaams Parlement zou voorleggen. De tijd dringt dus.

Minister Demir gaf in haar antwoord gehoor aan de oproep van parlementslid De Vroe: “Het grote droogteplan is zo goed als klaar en eerstdaags zal ik de gesprekken met mijn collega-ministers aanvatten om alles af te ronden voor de zomer, zodat we de komende jaren een integraal waterbeleid kunnen voeren en al die acties uiteenzetten. Enkel zo zal Vlaanderen voorbereid zijn op toekomstige droogteproblematieken. Dit is trouwens een verantwoordelijkheid van iedereen, want wij gebruiken allemaal water: bedrijven, landbouwers, lokale besturen, enz.”

Het liberale parlementslid stond tijdens haar uiteenzetting ook stil bij de noodzaak aan innovatie. “Er zijn heel wat bedrijven die ons, die de gemeenschap willen helpen om een oplossing aan te reiken met betrekking tot de droogteproblematiek. Zij botsen echter op een heel moeilijke situatie op het vlak van vergunningen. Het is dan ook noodzakelijk om beter af te stemmen op het vlak van vergunningenbeleid alsook om het eenvoudiger te maken”, besluit De Vroe.