parallax background

Onverdoofd slachten verboden vanaf 2019

29/03/2017
“Duidelijkheid bij controles in slachthuizen”
29/03/2017
“Eenvoudige en duidelijke sorteerboodschap”
30/03/2017
 

Na een dialoog met de geloofsgemeenschappen, is een akkoord bereikt om onverdoofd slachten te verbieden tegen 1 januari 2019.

Het debat over een verbod op onverdoofd slachten sleept al een tijd aan. “Open Vld heeft er steeds voor gepleit om te komen tot een algemeen verbod, mits overleg en dialoog met de betrokken geloofsgemeenschappen. Een verbod eenzijdig opleggen is geen goed idee en botst volgens de Raad van State ook met de grondwettelijke vrijheid van godsdienst,” zegt Vlaams Volksvertegenwoordiger Gwenny de Vroe.

Mede op aandringen van Open Vld heeft de minister van dierenwelzijn vorig jaar aan Piet Vanthemsche gevraagd om de dialoog aan te gaan met de verschillende geloofsgemeenschappen. Hij kreeg als opdracht een manier te vinden die hun religieuze rites kan verzoenen met maximale aandacht voor dierenwelzijn. Vandaag werd het rapport voorgesteld in de commissie Dierenwelzijn in het Vlaams Parlement.


Verbod vanaf 1 januari 2019De bemiddelaar stelt in zijn rapport voor om vanaf 1 januari 2019 onverdoofd slachten te verbieden. “Concreet zal het vanaf dan verplicht zijn schapen en kleine herkauwers te slachten volgens de methode van de omkeerbare ‘elektronarcose’,” zegt De Vroe. Elektronarcose is een techniek waarbij het schaap bedwelmd wordt, maar niet gedood, waarna de halssnede pijnloos kan worden toegediend. Voor grotere dieren, zoals kalveren en runderen, is deze techniek nog niet voldoende ontwikkeld. “Tot dat het geval is, wordt voor deze dieren de zogenaamde post-cut-stunning-verdoving verplicht, een verdoving die onmiddellijk na de halssnede wordt toegepast.” De Vlaamse meerderheidspartijen engageerden zich in de commissie om dit nu om te zetten in een voorstel van decreet. Ook de meeste oppositiepartijen sloten zich aan bij het voorstel.

Dialoog werkt

Gwenny De Vroe is tevreden met het akkoord. “Het bewijst dat onze keuze voor dialoog de juiste keuze was. De moslimgemeenschap heeft aan de bemiddelaar laten weten open te staan voor deze oplossing. Ik hoop dat ook de Joodse gemeenschap nog volgt. Met dit akkoord verzoenen we dierenwelzijn met godsdienstvrijheid.“ De Vroe pleitter er in de commissie ook voor om dit verbod ook op Europees niveau te bespreken. 
 
 
 

Schrijf u in op de nieuwsbrief

Blijf op de hoogte door je in te schrijven op de nieuwsbrief.