parallax background

Open Vld dringt aan op participatie Vlaamse overheid in Aquiris

17/12/2009
Gwenny De Vroe bepleit uitbreiding werkingsgebied Rand
16/12/2009
Herlees mijn tussenkomst over de vervuiling van de Zenne
17/12/2009
 

Open Vld heeft in het actualiteitsdebat over het stilleggen van het waterzuiveringsstation op de Zenne gepleit voor een deelname van de Vlaamse overheid in Aquiris a rato van de inbreng van Vlaanderen in de kostprijs van de waterzuivering (15,7%) door dat station.

Het staat immers als een paal boven water dat er veel sneller bewarende maatregelen zouden getroffen zijn om het waterzuiveringsstation opnieuw in werking te stellen indien een vertegenwoordiger van het Vlaams Gewest als waarnemer aanwezig was geweest bij de vergadering van de Raad van Bestuur van Aquiris waar tot het stilleggen ervan beslist werd. Dat zeiden Gwenny De Vroe en Sven Gatz namens Open Vld tijdens dit actualiteitsdebat.

Dat het Brussels hoofdstedelijk gewest daar wel vertegenwoordigers heeft, blijkt nu tot schande van Brussel en schade voor de Zenne, de Rupel, de Dijle en de Schelde geen voldoende garantie. Voor Open Vld blijft een interne vertegenwoordiger de beste manier om erover te waken dat het water dat vanuit Brussel Vlaanderen instroomt, gezuiverd wordt.

Daarnaast bepleitte Open Vld ook voor een verbetering van de detectie van vervuiling in de Vlaamse rivieren. Gwenny De Vroe brak een lans voor beter structureel overleg tussen het Vlaams en het Brussels gewest over gewestoverschrijdende bevoegdheden. Tenslotte vroeg Open Vld dat de Vlaamse regering een coördinerende rol zou spelen bij het indienen van de schadeclaims van alle besturen die zich door de milieuramp benadeeld voelen.

 
 

Schrijf u in op de nieuwsbrief

Blijf op de hoogte door je in te schrijven op de nieuwsbrief.