parallax background

Open Vld Kampenhout opgetogen over overwinning

14/10/2012
Derde kindergemeenteraad legt eed af
06/10/2012
Mosseldag op 2 december 2012
14/10/2012
 

"Dit is het resultaat dat we hadden gehoopt. We danken de 2.014 kiezers die onze partij met hun stem het vertrouwen hebben gegeven." Zo reageert Open Vld-lijsttrekker Gwenny De Vroe op de mooie verkiezingsuitslag van Open Vld in Kampenhout. Maar het is wrang dat Gwenny met de meeste stemmen van allemaal naar de oppositie wordt verwezen.

Open Vld klimt van 5 zetels in 2006 naar 6. Het stemmenaantal van de partij is gestegen van 1.524 in 2006 naar 2.014, een stijging met 25%. Ook de persoonlijke uitslagen van de kandidaten van Open Vld mogen gezien worden. Lijsttrekker en kandidaat-burgemeester Gwenny De Vroe haalde liefst 1.341 stemmen, de meeste van alle kandidaten. In 2006 waren er dat nog 825.

Open Vld hoopte met deze mooie uitslag, die tegen de nationale verwachtingen ingaat, de witloofgemeente verder mee te kunnen besturen in een coalitie die echt voor verandering gaat. "Ik ben blij dat het harde werk dat de liberalen in Kampenhout de voorbije jaren hebben verzet, zijn vruchten afwerpt", zegt Gwenny De Vroe. "De Kampenhoutse kiezers hebben alleszins blijk gegeven van een grote waardering. Ik kijk ook tevreden terug op de mooie campagne die we met Open Vld in onze gemeente hebben gevoerd. Open Vld vormde in Kampenhout een hecht team. Ik dank alle kandidaten en al onze militanten die hard mee hebben gewerkt voor dit mooie verkiezingsresultaat."

Ook voorzitter Steven Eneman is "verheugd dat we met de liberalen in Kampenhout een stralende toekomst voor ons hebben liggen. Onze sterk vernieuwde lijst waarmee we zijn opgekomen, de uitstekende ploeggeest onder al onze kandidaten, het enthousiasme en het dynamisme dat van onze kandidaten afstraalde, vielen duidelijk in de smaak bij de kiezers. We zijn daarom vast van plan ons de komende jaren verder op een constructieve wijze oppositie te voeren in Kampenhout, om sterker dan ooit de volgende verkiezingen van 2018 voor te bereiden."

De mooie overwinning gaat voor Open Vld in Kampenhout gepaard met een wrang gevoel over de coalitie die verliezer CD&V heeft gesloten met N- VA, waardoor ze de kiezer in zijn hemd zetten. "Net de partij die voor verandering wil zorgen, heeft een coalitie gesloten met CD&V, hoewel ze Open Vld vooraf had verzekerd mee de echte verandering te willen realiseren die de kiezer in Kampenhout nochtans ook heeft gewild", besluit Gwenny.


 
 

Schrijf u in op de nieuwsbrief

Blijf op de hoogte door je in te schrijven op de nieuwsbrief.