parallax background

Open Vld, LDD en Groen! willen herhaling milieuramp in Golf van Mexico voorkomen

05/05/2010
Zwerfvuilactie was een succes
21/03/2010
Opinie: Veiligheid boorplatforms supranationaal geregeld?
08/05/2010
 

In de Golf van Mexico stroomt door de ramp met de Deepwater Horizon 800.000 liter olie per dag de zee in. Op initiatief van Vlaams volksvertegenwoordiger Gwenny De Vroe vragen Open Vld, LDD en Groen! aan de Vlaamse regering om tijdens het Belgische EU-voorzitterschap initiatieven te nemen om de onverantwoorde risico’s met olieboorplatformen in de diepzee zoveel mogelijk te beperken.

De ramp in de Golf van Mexico wordt waarschijnlijk de grootste milieuramp uit de geschiedenis. Volgens BP, de eigenaar van de oliebron, kan het nog drie maanden duren voor de lekken gedicht zijn. De oliemaatschappij probeert nu een stolp te bouwen die over het grootste lek moet komen, maar geeft zelf toe dat dit op zo’n grote diepte nog nooit is uitgeprobeerd. De economische schade en de milieuschade lopen inmiddels op. Deskundigen vrezen de uitroeiing van bepaalde diersoorten. De gevolgen voor de biodiversiteit zijn enorm.

De grote diepte van anderhalve kilometer maakte het uiterst moeilijk om de lekken te dichten.De technologie van vandaag maakt het mogelijk steeds dieper in zee naar olie te boren, maar is blijkbaar niet in staat een lek zo diep gelegen snel te dichten. In de Golf van Mexico bevinden zich naar schatting 3.500 boorplatformen. Gwenny De Vroe meent dat we ons vragen moeten stellen bij het risico dat de natuur wereldwijd met deze installaties loopt.

Noorse experts stellen dat de Amerikaanse wetgeving, in tegenstelling tot de Noorse en de Braziliaanse, geen reservesysteem verplicht voor de veiligheidsklep die na de explosie van de Deepwater Horizon de boorput had moeten afsluiten. De Amerikaanse president Barack Obama laat nu onderzoeken of de veiligheidsmaatregelen wel volstaan.


Iedereen is verantwoordelijk voor onze planeet


Heeft Vlaanderen daar wat over te vertellen? Op het eerste gezicht niet. Het Vlaams Parlement heeft geen bevoegdheden of middelen om de milieuramp ook maar een beetje kleiner te maken. Maar de schaal van de ramp laat Vlaanderen niet onberoerd. Ze stelt de hele wereldgemeenschap voor de verantwoordelijkheid om herhalingen van zo’n catastrofes waar mogelijk te vermijden.

“Vlaanderen staat binnenkort op een sleutelpositie om de bezorgdheid van de wereldgemeenschap een stem te geven”, meent Gwenny De Vroe. Vanaf 1 juli is België voorzitter van de Europese Unie. Milieu is in het federale België een gewestbevoegdheid. De Vlaamse minister van Milieu krijgt tijdens het Belgische EU-voorzitterschap de eer de Europese Raad van ministers voor te zitten. Het zou mooi zijn moest de Vlaamse regering van die gelegenheid gebruik maken om de Europese Unie hierover stelling te laten innemen. “Op onze aarde waar we met steeds meer mensen in een steeds kwetsbaardere omgeving leven, is iedereen verantwoordelijk”, besluit De Vroe. “Niet alleen voor zijn tuintje, maar ook voor zijn omgeving, zijn brede omgeving.”

Open Vld, LDD en Groen! dienen daarom tijdens de plenaire vergadering van vandaag 5 mei bij hoogdringendheid een actualiteitsresolutie in. 
 

Schrijf u in op de nieuwsbrief

Blijf op de hoogte door je in te schrijven op de nieuwsbrief.