parallax background

Protest tegen milieuvegunning Van Gansewinkel lijkt te helpen

27/11/2011
Het is al tien over twaalf voor het milieu
21/11/2011
“Van Gansewinkel vertelt niet hele waarheid”
06/12/2011
 

Het ziet er naar uit dat de gemeente Kampenhout de provincie Vlaams-Brabant een negatief advies zal overmaken over de milieuvergunning die het afvalbedrijf Van Gansewinkel heeft aangevraagd met de bedoeling bijkomende afval-activiteiten mogelijk te maken in zijn vestiging in Kampenhout-Sas, onder meer de op- en overslag van asbest.


In totaal werden 1.084 bezwaarschriften ingediend. De milieu-adviesraad van de gemeente Kampenhout gaf een negatief advies en schepen van Milieu Gwenny De Vroe (Open Vld) sluit zich daar bij aan. Zij zal op 9 januari de vergadering van het college van burgemeester voorstellen een negatief advies over te maken. Burgemeester Jean Meeus (CD&V) bevestigt dat het college op 9 januari "een gemotiveerd advies" zal overmaken aan de provincie. "Wij zullen daarbij rekening houden met de bezwaren. De meeste mensen maken zich zorgen over de op- en overslag van asbest en over de mogelijke lawaaihinder", zegt de burgemeester, die er op wijst dat de uiteindelijke beslissing over de toekenning van de milieuvergunning bij de provincie ligt. De deputatie zal uiterlijk op 25 januari een standpunt innemen. Recover Energy Intussen blijven de bezwaarschriften tegen de bouwvergunning voor de fel omstreden afval-energiecentrale van Recover Energy, eveneens langs de Vaart in Kampenhout-Sas, binnenstromen. Het actiecomité 'Stop de Oven' hoopt alsnog het vooropgezette streefdoel van 10.000 bezwaren te halen. Het comité bedacht een originele tip voor een eindejaarscadeau: schenk familie of vrienden een eindejaarsbezwaarschrift dat je kan downloaden van de site www.stopdeoven.be. (HML)


 
 

Schrijf u in op de nieuwsbrief

Blijf op de hoogte door je in te schrijven op de nieuwsbrief.