parallax background

Smart-City Kampenhout

23/02/2021
Vorig jaar voerde Vlaanderen 22.626 honden in
15/02/2021
CO2-meters voor Kampenhoutse scholen
23/02/2021
 

Samen met de gemeenten Sint-Niklaas, Dilbeek en Oudenaarde neemt Kampenhout deel aan het smart-city-project City of Things van Imec rond luchtkwaliteit. Dit onderzoekproject is erop gericht om via fijnmazige metingen de luchtkwaliteit rond de schoolomgeving heel gedetailleerd in kaart te brengen en te onderzoeken hoe lokale besturen meer kunnen inzetten op een betere luchtkwaliteit rond schoolomgevingen en welke meettoestellen hiervoor het meest geschikt zijn. De afgelopen twee jaar werd op die manier de luchtkwaliteit in Antwerpen via gevoelige sensoren op het dak van Bpost-bestelbusjes gemeten.

Schepen van Onderwijs en Milieu in Kampenhout, Gwenny De Vroe, licht het pilootproject toe: “Een gezonde en veilige schoolomgeving is uitermate belangrijk voor het welzijn van onze schoolgaande jeugd. Dit onderzoeksproject laat ons als lokaal bestuur toe op een zeer nauwkeurige manier in te grijpen om de luchtkwaliteit in de schoolomgeving naar de toekomst toe te verbeteren.”

In de maanden februari t.e.m. april zullen zes sensorboxen de luchtkwaliteit meten in de omgeving van de Parkschool te Relst. Het doel is om na te gaan of we het effect van het verkeer op de luchtkwaliteit in de schoolomgeving met deze verschillende meettoestellen kunnen bepalen en vervolgens het verkeer zo kunnen sturen dat de luchtkwaliteit verbetert. Om dit te kunnen onderzoeken zal de verkeerssituatie in die periode een aantal keer wijzigen.

In de maand februari zal de referentiesituatie gemeten worden, de situatie zoals ze nu is. In de periode van maandag 1 maart tot en met woensdag 24 maart wordt het sluipverkeer langs de school geweerd door ‘s morgens geen verkeer vanuit de Leuvensesteenweg toe te laten en ‘s avonds geen verkeer naar de Leuvensesteenweg. In de derde fase, van donderdag 25 maart tot en met vrijdag 2 april en na de paasvakantie van maandag 18 april tot en met vrijdag 30 april zal alle verkeer rond de parkschool vermeden worden rond de begin- en eindtijden van de school. “Ik ben fier dat wij als kleine gemeenten deel kunnen nemen aan een innovatief onderzoeksproject als City of Things. Na evaluatie van dit project, bekijken we hoe we naar de toekomst toe meer kunnen inzetten op smart-city-projecten als dit. Nauwkeurige lokale gegevens laten ons toe heel specifiek in te grijpen om de leefomgeving van de Kampenhoutenaren te verbeteren.”
 
 
Luchtkwalietit Parkschool (1)