parallax background

“Snel duidelijkheid over nieuwe Boswijzer”

10/10/2017
Eindelijk!
05/10/2017
Heropening Olmense Zoo is mogelijk!
19/10/2017
 


Ondanks de belofte van minister Joke Schauvliege is de nieuwe editie van de Boswijzer nog steeds niet klaar voor publicatie.


Dit antwoordde de minister op een parlementaire vraag van Gwenny De Vroe. "De Boswijzer is een instrument dat het 'groene dak' van Vlaanderen meet vanuit de lucht. De laatste Boswijzer dateert van 2013. Een nieuwe versie werd beloofd tegen einde 2016, maar is er nog steeds niet. Daardoor blijft de onduidelijkheid over ons bosareaal bestaan," zegt De Vroe.


Het systeem zit zo in elkaar dat er om de twee jaar een nieuwe Boswijzer komt. Op basis van parlementaire vragen van Gwenny De Vroe heeft de minister steeds verklaard dat er eind 2016 een nieuwe Boswijzer zou worden gepubliceerd. "Met bijna 8 maanden vertraging is de nieuwe Boswijzer er vandaag nog steeds niet en blijft de onduidelijkheid over ons bosareaal bestaan", benadrukt De Vroe.

Het ontwerprapport voor de nieuwe Boswijzer zou worden voorgelegd aan alle betrokken partners op de stuurgroep vergadering van eind mei 2017. Deze stuurgroep diende eerst een eindoordeel te formuleren vooraleer verdere stappen te nemen. Helaas werd deze vergadering uitgesteld door het Agentschap voor Natuur en Bos (ANB), waardoor een eindoordeel uitblijft. Een nieuwe vergadering zou vandaag plaatsvinden, aldus het antwoord van de minister.

"Hopelijk komt de stuurgroep vandaag tot een eindoordeel," zegt De Vroe. "Volgens het antwoord van de minister op een schriftelijke vraag van april jl. is een eindoordeel immers bepalend voor het lanceertijdstip van de Boswijzer."Evolutie in bosareaal


Het uitblijven van de publicatie van een nieuwe Boswijzer belicht nog maar eens de grote verschillen in mening die er bestaan over de uitgevoerde meting en de evolutie van de bosoppervlakte in Vlaanderen. In het verleden heeft Gwenny De Vroe steeds gepleit om samen met de verschillende partners voor duidelijkheid te zorgen over de evolutie van het bosareaal in Vlaanderen. Er bestaan immers twee systemen om ons bosareaal te meten: de Bosbarometer van BOS+ en de Boswijzer van het Agentschap voor Natuur en Bos (ANB). Beide systemen komen tot andere resultaten en dat straalt negatief af op heel de natuursector en de overheid. “Er bestaat veel discussie over bossen in Vlaanderen, maar een goed beleid begint met goede en correcte cijfers, die niet voor interpretatie vatbaar zijn. Deze cijfers moeten er samen met de Boswijzer snel komen.”Duidelijkheid na boswijzer?


“Zowel mijn partij als ikzelf hechten een groot belang aan groen en bossen. Wij erkennen dat het beleid de nodige inspanningen doet om de bosoppervlakte in Vlaanderen te vergroten. Maar uiteraard is er nog werk aan de winkel. Met de publicatie van een nieuwe Boswijzer hoop ik duidelijkheid te ontvangen, zodat we een objectief debat kunnen voeren en verder aan de slag kunnen,” besluit De Vroe. 
 
 
 

Schrijf u in op de nieuwsbrief

Blijf op de hoogte door je in te schrijven op de nieuwsbrief.