parallax background

Statiegeld zal innovatief, slim en digitaal zijn, of niet zijn

14/07/2023
“Genoeg getalmd: Dringend nood aan kader voor woningdelen.”
29/06/2023
Nieuw op 12e Nacht van Gwenny & Co: walking dinner!
08/09/2023
 

In de strijd tegen zwerfvuil besliste de Vlaamse Regering tot het opzetten van proefprojecten voor de invoering van een digitaal statiegeldsysteem. In 2025 zal een statiegeldsysteem of ander beloningssysteem worden ingevoerd om rondzwervend vuil zoals blikjes en PET-flesjes uit het straatbeeld te bannen en in de vuilnisbakken te doen belanden. Voor Open Vld is het duidelijk: Mensen verplichten om hun PMD afval naar de winkel te zeulen is niet de toekomst. Wél een digitaal systeem dat mensen, die vandaag goed sorteren, toelaat om de blauwe vuilniszak te blijven gebruiken. Open Vld heeft vertrouwen in de innovatiekracht van onze Vlaamse bedrijven.

Voorzitter van de commissie Leefmilieu van het Vlaams Parlement Gwenny De Vroe (Open Vld) stond erop dat nog voor het politieke reces een stand van zaken werd gegeven door de coördinatoren van de proefprojecten de openbare afvalstoffenmaatschappij OVAM en FostPlus, dat de verpakkingsindustrie vertegenwoordigt. “De trekkers van de proefprojecten hebben op een korte tijd enorm veel werk geleverd. Het is dan ook jammer om te zien dat een coalitiepartner na het afronden van de eerste fase geen vertrouwen blijkt te hebben in het kunnen van onze Vlaamse bedrijven. Mijn partij staat alvast positief tegenover de proefomgeving die nu loopt. We moeten onze ambitie om 90% van de drankverpakkingen in te zamelen en te recycleren goed voor ogen houden. Daarvoor zullen we de goedwerkende blauwe zak aanvullen met een innovatief statiegeldsysteem. Mensen verplichten om met lekkende afvalzakken naar de supermarkt te lopen, daar passen we voor.”

Een van de belangrijkste criteria is het gebruiksgemak voor de consument. De Vlamingen zijn voorbeeldige sorteerders van PMD via de blauwe zak. Een klassiek statiegeldsysteem zou vooral hén treffen door hen te verplichten afval naar de supermarkt te zeulen. Het is niet de bedoeling milieu- en plichtsbewuste sorteerders te straffen voor het gedrag van hardleerse vervuilers. Net daarom heeft de regering beslist om proefprojecten op te zetten rond digitaal statiegeld. Die beslissing voeren we nu loyaal uit.

Met de proefprojecten wordt onder meer onderzocht hoe men van de openbare vuilnisbakken inzamelpunten kan maken waarbij men het statiegeld op het geconsumeerde drankje kan terugkrijgen. Op die manier wil men door het maximaliseren van de inzamelpunten door enerzijds de blauwe zak en anderzijds de openbare vuilnisbakken het gebruiksgemak voor de consument verhogen en de last voor de retailers minimaliseren. Het mag niet de bedoeling zijn dat iedere supermarkt of kruidenier zal moeten investeren in een duur teruggavesysteem zoals bij een klassiek statiegeldsysteem het geval zal zijn. Daar zeggen wij duidelijk neen tegen. Statiegeld zal innovatief, slim en digitaal zijn of niet zijn.