parallax background

Vlaamse regering selecteert 28 proefprojecten

24/11/2017
Herbekijk het debat over de woonkredieten
23/11/2017
Nauwelijks Belgisch plastic naar China
20/12/2017
 

"Deze projecten worden 6 jaar vrijgesteld van allerhande regels. Op die manier willen we innovatie in de woningmarkt stimuleren," zegt Gwenny De Vroe.
De Vlaamse Regering heeft vandaag de 28 geselecteerde proefprojecten rond cohousing en gemeenschappelijk wonen bekendgemaakt. Deze projecten krijgen voor minstens zes jaar een vrijstelling van de heersende regels. “Een goede zaak”, zegt Gwenny De Vroe. De regering geeft immers uitvoering aan haar resolutie die in oktober 2015 werd goedgekeurd door het Vlaams Parlement.


Volgens Gwenny De Vroe houdt vandaag het regelgevende kader te veel innoverende ideeën rond cohousing en gemeenschappelijk wonen tegen. In 2015 diende zij daarom in het Vlaams Parlement een resolutie in, waarna de Vlaamse Regering begin 2017 een projectoproep voor experimentele woonvormen lanceerde. Er werden 48 projectaanvragen ingediend, wat de interesse en vooral het belang hiervan illustreert. “De proefomgeving geeft experimentele woonvormen de kans om op te starten zonder de belemmering van allerhande regels,” zegt De Vroe.


Vrijstelling voor zes jaar, met verlenging van vier jaar

De aanvraagformulieren werden in de eerste plaats beoordeeld door een beoordelingscommissie onder leiding van het agentschap Wonen-Vlaanderen. In het standaardaanvraagformulier konden de initiatiefnemers aanvinken voor welke bepalingen in de huidige regelgeving zij een vrijstelling aanvroegen. “Vandaag keurde de Vlaamse Regering 28 projecten goed voor zes jaar, maar ze kunnen een verlenging van vier jaar verkrijgen,” benadrukt De Vroe.Belang van evaluatie en tussentijdse decretale bijsturingen

De initiatiefnemers van de geselecteerde projecten moeten ter controle een tussentijds- en eindrapport opstellen. Gwenny De Vroe verwelkomt deze tussentijdse evaluatie. “Bij de lancering van de projectoproep drong ik er bij minister Homans op aan om zeker werk te maken van evaluaties en mogelijke tussentijdse decretale bijsturingen.” “Het is van groot belang dat erop wordt toegezien dat de proefprojecten divers en écht innoverend zijn. Hopelijk heeft het agentschap Wonen-Vlaanderen ook met de gelijkmatige geografische spreiding van de proefprojecten rekening gehouden,” zegt De Vroe.

Ook opdelen van woningen vereenvoudigen

Met de selectie van de proefprojecten geeft de Vlaamse Regering uitvoering aan het eerste luik van de resolutie van Gwenny De Vroe. “Die resolute vraagt ook om bestaande woningen eenvoudiger te kunnen opdelen. Ik roep minister Joke Schauvliege op, om in overleg met haar collega bevoegd voor Wonen, ook dit deel van de resolutie uit te voeren en de regels voor het opdelen van woningen te vereenvoudigen.”

 
 

Schrijf u in op de nieuwsbrief

Blijf op de hoogte door je in te schrijven op de nieuwsbrief.