parallax background

Weyts zoekt verder naar oplossing voor ritueel slachten voor dieren

11/02/2015
Open VLD klinkt op nieuwe jaar
03/02/2015
Uitnodiging Voorjaarsreceptie en Familiedag
18/02/2015
 

(BELGA) = Er is nog geen akkoord over de manier waarop de moslimgemeenschap in de toekomst in Vlaanderen zal omgaan met het ritueel slachten van dieren. Vlaams minister van Dierenwelzijn Ben Weyts kreeg woensdag in het Vlaams Parlement verschillende vragen over de problematiek van het onverdoofd slachten. "Het overleg loopt en ik wil het resultaat van dat overleg niet in het gedrang brengen door de inhoud ervan naar buiten te brengen", legde de N-VA-minister uit.

Minister Weyts kondigde vorig jaar aan dat het onverdoofd slachten op tijdelijke slachtvloeren vanaf 2015 verboden zou worden in Vlaanderen. Hij wil daarmee tegemoet komen aan Europese regelgeving. De rituele slacht op tijdelijke slachtvloeren moet verhuizen naar regliere slachthuizen of plaats maken voor een alternatief (zoals verdoofd slachten).

Weyts zou daarover in overleg gaan, onder meer met de moslimgemeenschap. Op die manier zou er duidelijkheid moeten zijn voor het volgende Offerfeest. Parlementsleden Jelle Engelenbosch (N-VA), Chris Janssens (Vlaams Belang), Sonja Claes (CD&V), Gwenny De Vroe (Open Vld) en Hermes Sanctorum (Groen) peilden woensdag naar de stand van zaken van dat overleg. Verschillende parlementsleden hebben intussen opgevangen dat de Moslimexecutieve niet zou willen weten van het verdoofd slachten omdat dat niet halal (niet toegestaan/rein voor moslims) zou zijn.

Maar minister Weyts liet niet in zijn kaarten kijken. "Het overleg loopt, maar om het welslagen ervan niet in het gedrang te brengen kan ik niet zeggen wie wat gezegd heeft", klonk het. De N-VA-minister liet wel verstaan dat tijdelijke slachtvloeren eventueel kunnen erkend worden als slachthuis, maar enkel op voorwaarde dat ze voldoen aan de uitgebreide reglementering voor slachthuizen. Weyts antwoordt daarmee op een vraag van Limburgse moslims die onlangs hadden gevraagd om tijdelijke slachtvloeren te erkennen als slachthuizen.

Anderzijds kunnen tijdelijke slachtvloeren volgens Weyts perfect blijven bestaan, op voorwaarde dat de dieren verdoofd geslacht worden.

CD&V-parlementslid Sonja Claes merkte op dat de overheid het niet onmogelijk mag maken om ritueel slachten helemaal onmogelijk te maken. Dat zou namelijk indruisen tegen de godsdienstvrijheid. "Het is ook niet aan ons om te bepalen wat in een geloofsovertuiging mag of niet mag", aldus Claes. De Limburgse politica pleit voor "een goede regeling rond tijdelijke slachtvloeren". "Anders keren we terug naar de situatie met thuisslachtingen en dat is een stap achteruit", aldus Claes.


 
 

Schrijf u in op de nieuwsbrief

Blijf op de hoogte door je in te schrijven op de nieuwsbrief.