parallax background

150 bijkomende noodwoningen: “cruciaal om mensen in nood op te vangen”

22/12/2021
Opinie: verstand op nul en slikken is geen optie als je kiest voor foie gras
14/12/2021
Tevreden met verhoging straffen dierenmishandeling
12/01/2022
 

De minister van Wonen Mathias Diependaele anticipeerde met een persbericht op 21 december jl. op het antwoord op een schriftelijke vraag van Gwenny De Vroe over noodwoningen. De minister maakt meer dan 11,5 miljoen euro vrij voor noodwoningen, woningen waar getroffen gezinnen tijdelijk onderdak vinden na een ramp, brand of plotselinge onbewoonbaarheid.

Vlaams Parlementslid Gwenny De Vroe: “Het aantal noodwoningen in Vlaanderen is vandaag ontoereikend. In 2020 bracht het Steunpunt Wonen de tekorten voor het eerst in kaart. Een weliswaar zeer ruwe raming gaf aan dat er in Vlaanderen ongeveer 4.000 noodwoningen nodig zijn, meer dan dubbel zoveel als wat er op dat moment beschikbaar was. Om aan deze nood tegemoet te komen, subsidieert de Vlaamse overheid sinds 2020 gemeenten die een inspanning doen om nieuwe noodwoningen te realiseren, of bestaande noodwoningen te verbeteren. Ik ben dan ook zeer tevreden dat minister Diependaele bijkomend budget vrijmaakt. Zo dichten we de kloof stap per stap en gemeente per gemeente.”

Om lokale besturen aan te moedigen heeft Vlaanderen voor het tweede jaar op rij een projectoproep gelanceerd. In totaal zullen 56 projecten van gemeenten en OCMW’s, samen goed voor 150 bijkomende woningen, kunnen rekenen op Vlaamse steun.