parallax background

Tevreden met verhoging straffen dierenmishandeling

12/01/2022
150 bijkomende noodwoningen: “cruciaal om mensen in nood op te vangen”
22/12/2021
Vlaams-Brabantse topnatuur op long list regering
14/01/2022
 

In de commissie Dierenwelzijn van het Vlaams Parlement werd vandaag een decreet gestemd waarmee men inbreuken op de dierenwelzijnswet strenger kan bestraffen. Ook wordt er fors geïnvesteerd in middelen en mensen om het departement Dierenwelzijn te versterken. Zo zet men in op extra controles en versterkte handhaving.

Vlaams Parlementslid Gwenny De Vroe reageert tevreden op de verhoging van de voorziene strafmaten in de dierenwelzijnswet. “Dieren verwaarlozen kan niet en moet streng hardhandig aangepakt worden. Wanneer iemand getuige is van ernstige serieuze dierenverwaarlozing, is het uitermate belangrijk dat die persoon waakzaam is en aan de alarmbel kan trekken via de daartoe geëigende kanalen (officiële meldlijn, politie) trekt. Om ervoor te zorgen dat er ook geantwoord wordt op die alarmbel werd er de afgelopen jaren fors geïnvesteerd in de versterking van de Vlaamse dienst Dierenwelzijn. Er kwam zowel personeel als middelen bij om extra in te zetten op het welzijn van dieren in Vlaanderen. Die forse investering moet ertoe leiden leidt ertoe dat meer klachten behandeld kunnen worden. Dat is een goede zaak”, zegt De Vroe.

Ze voegt toe: “Met dit decreet zetten we de volgende stap. Ieder jaar stijgt het aantal klachten over dierenverwaarlozing. Vele daarvan zijn terecht en goedbedoeld, maar vaak blijven ze onbehandeld en onbestraft. Dat zou niet meer het geval mogen zijn. Met dit decreet verhogen we zowel de gevangenisstraffen als de geldboetes en dit voor de verschillende categorieën van dierenwelzijnsinbreuken. Ook kan de rechtbank de termijn optrekken dat een inrichting waarin misdrijven werden gepleegd gesloten wordt alsook hen het recht ontzeggen om bepaalde dieren te houden.”

“Met de verstrenging van de sancties hebben we de handhaving van het dierenwelzijn in Vlaanderen op meerdere aspecten verstrengd”, zegt Gwenny De Vroe. “De minister beschikt nu over het ganse repertorium van mensen en middelen om een effectief beleid te voeren. Ook de rechters krijgen een brede autonomie om te bepalen welke boete er tegenover welke overtreding staat.” De Vroe vraagt wel aandacht voor de rechtszekerheid omtrent sanctionering: “Gelijkaardige overtredingen moeten overal op een analoge manier worden gesanctioneerd.”