parallax background

80% van de erkende dierenasielen krijgt 3.000 euro steun

05/06/2020
Nood aan meer preventie van bosbranden
28/05/2020
Nog steeds geen vereenvoudiging dienstencheques voor personen met handicap
12/06/2020
 

Eind april maakte Minister van Dierenwelzijn Ben Weyts bekend dat 116 van de 162 erkende dierenasielen in Vlaanderen een aanvraag indienden voor 3.000 euro aan steun. Ondertussen is dat aantal gestegen tot 131, ofwel 80 procent van alle erkende asielen. Dat blijkt uit cijfers die Vlaams Parlementslid Gwenny De Vroe (Open Vld) opvroeg bij minister Weyts. “De 3.000 euro zou een ‘voorschot’ op een latere, meer structurele financiering zijn. Voor Open Vld is het belangrijk dat men hierbij rekening houdt met de mate van professionalisering van de asielcentra, zo staat het ook opgenomen in het regeerakkoord”, zegt Gwenny De Vroe.

Dierenasielen zijn een belangrijke speler in het dierenwelzijnsbeleid. Elk erkend asiel krijgt 3.000 euro van de Vlaamse overheid als het asiel vanaf 30 april 2020 een actieve gebruiker is van het beheerprogramma Animal Shelter én tegen die datum ook al de te adopteren dieren adverteert op de website www.adopteereendier.be. Op 23 april 2020 communiceerde minister Weyts dat 116 van de 162 erkende asielcentra een aanvraag hadden ingediend voor de ondersteuning van 3.000 euro. Uit het antwoord van de minister blijkt nu dat het totale aantal gestegen is tot 131, wat neerkomt op 80 procent van alle erkende dierenasielen. De cijfers variëren van 63 procent in Limburg tot 97 procent in Vlaams-Brabant. Alle asielen die een aanvraag indienden voldeden trouwens aan de voorwaarde om een subsidie te ontvangen. Er werden dus geen aanvragen geweigerd. De uitbetaling van deze eenmalige subsidie gebeurde in mei.

“De 3.000 euro is volgens de minister een ‘voorschot’ op een latere, meer structurele ondersteuning, die zal verlopen op basis van een aantal kwalitatieve parameters. Wij hebben steeds gezegd dat het voor Open Vld van belang is dat de volgende financiering rekening houdt met de mate van professionalisering van de asielcentra. Dit staat ook zo opgetekend in het regeerakkoord. Het heeft namelijk geen zin om overheidsgeld te spenderen aan minder efficiënte dierenasielen. De meerderheid die wél efficiënt werk levert, verdient uiteraard wel onze steun. Hierbij zijn we geen voorstander van een systeem van forfaitaire bedragen waarbij elk asiel dezelfde som krijgt. Maatwerk is nodig”, zegt Vlaams Parlementslid Gwenny De Vroe (Open Vld).

In het antwoord van de minister lezen we dat ook de schaalgrootte een rol zal spelen in de structurele financiële ondersteuning van asielcentra. De concrete criteria die nu uitgewerkt worden voorzien hogere subsidiebedragen naarmate de graad van professionalisering. Dit moet een stimulans zijn voor dierenasielen om telkens een hogere trap in die professionalisering te bereiken. Het systeem zal een algemeen kader bieden. Hierbij is het aan de asielen zelf om het ontvangen bedrag te gebruiken waar meest nodig en zinvol.

Gwenny De Vroe besluit: “We hebben er alle belang bij dat onze asielcentra goed functioneren. Daarom dring ik er bij de minister op aan om snel werk te maken van de aangekondigde structurele financiering én professionalisering van onze dierenasielen.”