parallax background

Nood aan meer preventie van bosbranden

28/05/2020
Gwenny wil voortaan elke gemeenteraad live streamen
28/05/2020
80% van de erkende dierenasielen krijgt 3.000 euro steun
05/06/2020
 

In heel Vlaanderen geldt vanaf vandaag code oranje voor brandgevaar in de natuurgebieden. Door de aanhoudende droogte is het gevaar op brand de voorbije dagen groter geworden. Gwenny De Vroe pleit voor een verdere preventie van bos-en heidebranden in Vlaanderen. De preventie van bosbranden moet met de huidige droogte en het nakend watertekort prioritair zijn.

Vlaanderen is in de eerste plaats bevoegd voor het beheer van natuurgebieden. De aanhoudende droogte, met bijhorende watertekorten en hoge temperaturen verhoogt het risico op natuurbranden. Gwenny De Vroe verwelkomt het feit dat de waakzaamheid inmiddels werd opgedreven met de afkondiging van code oranje voor heel Vlaanderen.

“Maar waakzaamheid is in deze tijden van droogte niet voldoende”, aldus De Vroe. Naar alle waarschijnlijkheid zal het aantal wereldwijde bosbranden de komende jaren toenemen, onder meer door de klimaatverandering, maar ook puur door onze toenemende bevolking. De jaarlijkse kosten van bosbranden zullen toenemen. “Ik roep minister Demir op om blijvend actie te ondernemen om bos- en heidebranden in Vlaanderen te vermijden en deze efficiënter te bestrijden als ze plaatsvinden.”, zegt Vlaams Volksvertegenwoordiger Gwenny De Vroe.

In het verleden hebben wij in het Vlaams Parlement reeds uitvoering gedebatteerd rond bos- en heidebranden. De branden op de Kalmthoutse Heide in mei 2011 werden de grootste ecologische ramp ooit in Vlaanderen genoemd. Er ging toen zo’n 600 hectare in vlammen op.

Een eenduidige en krachtige communicatie en sensibilisering is voor de preventie van bosbranden cruciaal. De communicatie tussen de verschillende overheden en de hulpdiensten gebeurt onder de coördinatie en bevoegdheid van het federale ministerie van Binnenlandse Zaken. “Ik vraag aan de bevoegde minister om het nodige overleg met ANB en de brandweer op te starten om in deze huidige extreme weeromstandigheden de nodige voorbereidingen te treffen.”