parallax background

Afvalverwerker Van Gansewinkel mag uitbreiden Kampenhout

21/01/2012
Faciliteitengemeenten lappen hun laars aan cultuurdecreet
17/01/2012
Vanavond klassiek winterconcert
26/01/2012
 

De provincie heeft de milieuvergunning voor de wijziging van het overslagstation van Van Gansewinkel goedgekeurd. Hierdoor kan het bedrijf zijn opslagcapaciteit uitbreiden.

Van Gansewinkel nv vroeg aan de provincie Vlaams-Brabant een milieuvergunning voor het veranderen van het overslagstation voor afvalstoffen in de Industriestraat in Kampenhout. Het bedrijf wil haar opslagcapaciteit van afvalstoffen uitbreiden met 5 ton glas, 25 ton groenafval en 20 ton verduurzaamd houtafval. Voorts wil Van Gansewinkel meer opslag van asbesthoudend afval van 25 naar 40 ton en gaat het een tweede vermaler inzetten om het gemengd afval te verkleinen.

Volgens Jean-Pol Olbrechts (CD&V), gedeputeerde voor Leefmilieu, zijn er maatregelen genomen waardoor de omwonenden geen abnormale hinder zullen ondervinden. Zo moet asbesthoudend afval in gesloten containers en via de Industriestraat vervoerd worden.

Keukenafval moet binnen de 24 uur naar een externe verwerkingsinstallatie en tijdens het weekend mag er geen keukenafval in het bedrijf aanwezig zijn.

"Wij zijn ontgoocheld", zegt Bert Francois van de actiegroep Kampenhout Sas Ademt. "Vooral omdat het gemeentebestuur van Kampenhout een positief advies gaf aan de deputatie en dat ondanks de 1084 bezwaarschriften, het negatieve advies van de milieuraad en de tegenstem van milieuschepen Gwenny De Vroe (Open Vld). Vorige week was dit bestuur nog sterk in beeld tegen de afvalverbrandingsoven en nu keurt het met gemak dit dossier goed. Wij overleggen met onze achterban om in beroep te gaan."


 
 

Schrijf u in op de nieuwsbrief

Blijf op de hoogte door je in te schrijven op de nieuwsbrief.