parallax background

Faciliteitengemeenten lappen hun laars aan cultuurdecreet

17/01/2012
13.708 bezwaarschriften tegen oven
13/01/2012
Afvalverwerker Van Gansewinkel mag uitbreiden Kampenhout
21/01/2012
 

In de zes faciliteitengemeenten is de oprichting van erkende cultuurraden en erkende bibliotheken moeilijk tot niet afdwingbaar. Dat blijkt uit het antwoord van Vlaams minister Geert Bourgeois(N-VA) op een vraag van Gwenny De Vroe (Open VLD).


'In de beleidsbrief Vlaamse Rand 2010-2011 staat dat het decreet lokaal cultuurbeleid twee verplichtingen omvat: het inrichten van een erkende openbare bibliotheek en het oprichten van een culturele raad', zegt Vlaams Parlementslid Gwenny De Vroe (Open VLD).

'Wat betreft de bibliotheekvoorzieningen werd er slechts in twee van de zes faciliteitengemeenten een erkende gemeentelijke bibliotheek opgericht, met name in Sint-Genesius-Rode en in Wemmel. De minister bevoegd voor de Vlaamse Rand ging erop toezien en aandringen dat de verschillende gemeenten hun verplichtingen conform het Bibliotheekdecreet nakomen.' 'Wat betreft de culturele raden weigert het gemeentebestuur in elk van de zes faciliteitengemeenten (Wemmel, Drogenbos, Linkebeek, Sint-Genesius-Rode, Kraainem, Wezembeek-Oppem) een gemeentelijke culturele raad op te richten conform het decreet lokaal cultuurbeleid', aldus De Vroe.

'De faciliteitengemeenten die geen erkende bibliotheek hebben, weten zeer goed dat ze niet aan de decretale verplichtingen voldoen. Het is dus geen kwestie van herinneren maar wel van naleving van de regelgeving', antwoordt minister Bourgeois(N-VA).

'Geen enkele van de zes faciliteitengemeenten heeft een cultureel adviesorgaan opgericht conform het decreet. In elk van De Zes bestaat wel een cultuurraad die spontaan door het Nederlandstalige verenigingsleven is opgericht met het oog op overleg, verdeling van subsidies en het opzetten van gezamenlijke initiatieven.

De vzw De Rand steunt elk van deze cultuurraden. De conclusie is dat de faciliteitengemeenten in de Rand dus nergens formeel decretaal in orde zijn. Er is wel overleg geweest met de minister van Cultuur om de oprichting van cultuurraden volgens het decreet lokaal cultuurbeleid meer afdwingbaar te maken, maar dit bleek moeilijk inpasbaar', aldus Bourgeois.

Eind 2009 koppelde minister Bourgeois nog de benoeming van de Wemmelse burgemeester, Chris Andries(LB), aan de belofte dat de burgemeester een cultuurraad zou oprichten. Bourgeois benoemde Andries, maar de oprichting van een gemeentelijke cultuurraad werd op de Wemmelse gemeenteraad door de Franstalige meerderheid weggestemd en kwam er niet.


 
 

Schrijf u in op de nieuwsbrief

Blijf op de hoogte door je in te schrijven op de nieuwsbrief.