parallax background

“Belang van de goede luchtkwaliteit binnen te vaak onderschat.”

07/10/2020
Starterspremie voor het centrum van Kampenhout
25/09/2020
Vacature parlementair medewerker
28/10/2020
 

Gwenny De Vroe vraagt meer aandacht voor de kwaliteit van onze luchtkwaliteit binnenskamers. “In coronatijden neemt het belang van een goede binnenluchtkwaliteit en bijhorende ventilatie van scholen en woningen alsmaar toe. We moeten hieraan de nodige aandacht schenken met concrete acties en maatregelen”, benadrukt ze in het Vlaams Parlement.

Het Europees Milieu Agentschap (EEA) publiceerde vorige week een rapport dat onderzocht hoe onze omgeving impact heeft op onze gezondheid en welvaart. Daarbij werd onder meer gekeken naar de luchtvervuiling en de gevolgen voor ons milieu en gezondheid. Luchtvervuiling zorgt ook in ons land namelijk voor een hoog aantal vroegtijdige overlijdens. Ook het Europees Milieu Agentschap vraagt meer aandacht voor de binnenluchtkwaliteit. Die binnenlucht kan worden vervuild door polluenten die van buitenaf de gebouwen binnendringen, alsook door polluenten die binnenshuis ontstaan.

“In de media en het beleid wordt luchtvervuiling en luchtkwaliteit te vaak geassocieerd met het buitenlucht. Men vergeet dat de luchtkwaliteit binnen ook niet altijd goed is”, benadrukt Gwenny De Vroe. Zij pleitte in het Vlaams Parlement bij bevoegd minister Zuhal Demir voor extra maatregelen en acties die een gezonde binnenlucht voor elke Vlaming kan garanderen.

“De ongeziene gezondheidscrisis waarmee we momenteel geconfronteerd worden toont meer dan ooit het belang aan van een gezonde leefomgeving met een propere luchtkwaliteit, buiten maar zéker ook binnen. We verblijven zowat 85% van onze tijd binnen en door corona loopt dit percentage nog hoger op. Bovendien heeft het merendeel van de woningen en openbare gebouwen in Vlaanderen nog geen afdoende werkend ventilatiesysteem. De kwaliteit van de lucht die we binnen inademen is belangrijk voor onze gezondheid. Goed ventileren en verluchten is de voornaamste boodschap”, benadrukt Gwenny De Vroe.

Luchtbeleidsplan Vlaamse Regering

Op 25 oktober 2019 keurde de nieuwe Vlaamse Regering het luchtbeleidsplan definitief goed. Via de verschillende acties en maatregelen in dit luchtbeleidsplan wil de Vlaamse Regering de luchtverontreiniging in de buitenlucht terugdringen. Daarbij heeft het ook aandacht voor een gezonde binnenlucht. Door de belangrijke interactie en tussen buiten-en binnenlucht dragen de verschillende maatregelen en acties bijvoorbeeld ook bij tot een verbetering van de binnenlucht.

“Maar er is nog werk aan de winkel om onze binnenlucht te zuiveren”, zegt Gwenny De Vroe. “Ik hoop dat we weldra meer gegevens krijgen om acties te ondernemen met als doel om de binnenluchtkwaliteit te verbeteren, onder meer in kader van het Luchtbeleidsplan”, besluit De Vroe. Ze dringt er tenslotte ook bij de minister op aan om in overleg te treden met haar collega bevoegd voor wonen en onderwijs.