parallax background

Starterspremie voor het centrum van Kampenhout

25/09/2020
De Kampenhoutbon
24/09/2020
“Belang van de goede luchtkwaliteit binnen te vaak onderschat.”
07/10/2020
 

Het gemeentebestuur van Kampenhout kent op initiatief van schepen voor lokale economie Gwenny De Vroe een starterspremie toe aan startende ondernemers bij de opstart van een handelszaak in het centrum van Kampenhout. De premie kan oplopen tot 10.000 euro.

Het gemeentebestuur wil het centrum nieuw leven inblazen en de leegstand tegengaan. “We willen de lokale horeca en kleinhandel stimuleren. Er is nood aan uitbaters van nieuwe zaken om het centrum nieuw leven in te blazen.”, zegt Gwenny De Vroe.

Met de invoering van een starterspremie neemt het gemeentebestuur een ingrijpende maatregel met steun van de gemeentelijke adviesraad lokale economie (Ondernemend Kampenhout) om het centrum opnieuw aantrekkelijker te maken en de drempel voor het starten van een nieuwe zaak gevoelig verlaagt. De premie bedraagt maximaal 5.000 euro voor alle nieuwe starters in het centrum van Kampenhout. Voor handelspanden opgenomen in het leegstandsregister en waarvoor reeds een eerste leegstandsheffing werd geheven bedraagt de tussenkomst max. 10.000 euro. De premie wordt berekend op de uitgaven die betrekking hebben op de inrichting van het handelspand.

Gwenny De Vroe legt uit: “Met de starterspremie willen we een nieuwe, frisse dynamiek in het centrum van Kampenhout brengen en geven we de startende ondernemer een steuntje in de rug. Ons centrum moet weer het kloppend hart van onze gemeente worden. Ter ondersteuning van de bestaande handelaars en ondernemers werd “shoppeninKampenhout” gelanceerd. Dit platform kent een groot succes en zal nog worden uitgebreid met de lancering van een geschenkbon, de Kampenhoutbon. In de huidige moeilijke economische tijd is het belangrijk om naast het ondersteunen van de bestaande handel en Kampenhoutse ondernemers, ook nieuwe handel te kunnen aantrekken.”

Handelskernversterking

Gwenny De Vroe wil reeds geruime tijd inzetten op handelskernversterking als basis voor een gezonde en levendige gemeente. Het doel is een toegankelijk, gevarieerd en kwalitatief basisaanbod detailhandel in het centrum van Kampenhout. Via enkele concrete projecten wil ze het centrum actiever en levendiger maken. De aantrekkelijkheid van het centrum moet de leegstand op een duurzame manier bestrijden en het handelscentrum opnieuw doen opleven.

Reglement met voorwaarden

Het verkrijgen van de starterspremie is onderhevig aan enkele voorwaarden. Alles wordt geregeld via een gemeentelijke reglement. Op 24 september keurde de Kampenhoutse gemeenteraad zowel de invoering van de starterspremie als het gemeentelijk reglement goed.

De handelspanden moeten zich bevinden in het centrum van Kampenhout. Eens men de premie ontvangen heeft moet het handelspand ten minste 3 jaar zonder onderbreking gebruikt worden voor de uitbating van een handelszaak. Een aantal handelsactiviteiten zoals uitbating van o.a. nachtwinkels of wedkantoren komen niet in aanmerking voor het verkrijgen van de premie. Alle info zal weldra beschikbaar zijn via www.kampenhout.be.