parallax background

Brussels Airport neemt vlucht naar vergroening

09/06/2021
Nood aan transparantie en samenwerking rond stookoliesaneringsfonds: “financiële drama’s vermijden”
26/05/2021
Gwenny De Vroe houdt vinger aan de pols inzake vaccinaties bij dieren
11/06/2021
 

De luchtvaartsector heeft zware klappen gekregen door de coronacrisis. De reisbeperkingen tijdens de verschillende lockdowns zorgden voor een rampjaar 2020. De luchthaven van Zaventem zal van de relance gebruik maken zich te vergroenen. Oude, vervuilende en de meest lawaaierige vliegtuigen zullen vanaf 2023 twintig keer meer moeten betalen om op Brussels Airport te landen. Vlaams volksvertegenwoordiger Gwenny De Vroe juicht de plannen van de luchthaven toe: “Het terugdringen van het geluid door motoren en het vergroenen van de vloot betekent een belangrijke vooruitgang voor de levenskwaliteit in de omgeving.”

Rampjaar
Brussels Airport sloot het rampjaar 2020 af met een nettoverlies van 147 miljoen euro. Het aantal passagiers daalde na het recordjaar 2019 van 26,4 miljoen passagiers naar amper 6,7 miljoen vorig jaar. Daarbij komt dat er zo’n 4.000 jobs verloren gingen, vooral bij de luchtvaartmaatschappijen en de bagageafhandelaars. Een klein lichtpunt in het donker was de stijging van het aantal cargovluchten met ongeveer 2%. De gestegen vraag naar farmaceutische producten en e-commerce lag hiervoor aan de basis. Gwenny De Vroe ziet een centrale rol weggelegd voor de VDAB als regisseur op de arbeidsmarkt. “In de rol van activeringsregisseur kan de VDAB in kaart brengen waar de opportuniteiten liggen op de arbeidsmarkt en zo mensen die hun job verloren hebben, begeleiden naar een nieuwe job”, aldus het Vlaams parlementslid.

Vergroening
Topman van Brussels Airport Arnaud Feist deed op 1 juni de plannen om de ecologische voetafdruk van de luchthaven te verkleinen, uit de doeken. Op het moment dat de olie- en autosector ter verantwoording geroepen worden voor hun impact op het klimaat, wil de luchthaven van het Europese relancegeld gebruik maken hun steentje aan de vergroening bij te dragen. Verschillende landen koppelde de genereuze coronasteun aan groene doelstellingen. Brussels Airport legt op zijn beurt een ambitieus actieplan richting klimaatneutraliteit voor.

De opvallendste maatregel in het plan is de tariferingsaanpassing voor vervuilende toestellen. De oudste, vervuilendste en meest lawaaierige toestellen zullen vanaf 2023 tot twintig keer meer betalen om in Zaventem te landen. Feist hoopt dat op die manier alleen de properste vliegtuigen nog in Brussel landen. Verder zal men ook het rijdende materiaal op de tarmac zoals bagagewagentjes, bussen en mobiele trappen elektrisch of op waterstof aandrijven. Voor die transitie oogt men op bijna 25 miljoen euro Europese steun uit de Green Deal.

Commissievoorzitster van de commissie Leefmilieu Gwenny De Vroe juicht de vergroeningsgolf van de luchthaven toe. “Ik woon namelijk zelf dicht bij de luchthaven van Zaventem. Het vergroenen van de vloot en terugdringen van de lawaaioverlast is belangrijk voor de levenskwaliteit in de omgeving. Ik steun dan ook het actieplan dat de luchthaven naar klimaatneutraliteit moet brengen.”

2021
Dit jaar begon opnieuw moeilijk omdat niet-essentiële reizen verboden waren tot april. Intussen kruipt de luchthaven uit het dal en voorziet men al vluchten naar meer dan 175 bestemmingen. “Vooral het toeristische verkeer binnen Europa komt opnieuw op gang. Voor de vakantiemaanden verwachten we dat we op bijna de helft van de normale capaciteit zullen draaien”, aldus Feist.

Een volledig herstel van het luchtvaartverkeer in Zaventem wordt pas in 2024 of 2025 verwacht. Met de recordjaren voor de coronacrisis en de overheidssteun heeft Brussels Airport voldoende middelen om de crisis door te komen.