parallax background

Gwenny De Vroe houdt vinger aan de pols inzake vaccinaties bij dieren

11/06/2021
Brussels Airport neemt vlucht naar vergroening
09/06/2021
Nieuwe P&R-parkings aan bushaltes Haachtsesteenweg
23/06/2021
 

Op zaterdag 5 juni jl. berichtte De Standaard over een overlijden van een leeuwin in een Indiase dierentuin ten gevolge van Covid. Eerder die week interpelleerde Vlaams volksvertegenwoordiger Gwenny De Vroe minister Weyts in de commissie Dierenwelzijn over een eventuele vaccinatie van bepaalde diersoorten tegen Covid. “Er is geen reden tot alarm in Vlaanderen”, zegt Gwenny De Vroe, “maar dit soort, vooralsnog uitzonderlijke, voorvallen grijpen we best aan om risicoanalyses te maken en een plan van aanpak achter de hand te houden, just in case…”

Nu de vaccinatiecampagne bij mensen op volle snelheid draait, buigen experten van de Risk Assesment Group Covid Animals (RAGCA) zich over de vraag of ook bepaalde dieren gevaccineerd zouden moeten worden tegen het coronavirus. De experten wijzen daarbij op de mogelijke verspreiding van gemuteerde varianten van het coronavirus. Die zouden via overdracht kunnen overspringen op de mens. “Belangrijk om te weten is dat dieren zelf niet of nauwelijks ziek worden van het virus, maar het in zeldzame gevallen wel kunnen doorgeven aan mensen. Het risico van een eventuele besmetting is dus niet zozeer de gezondheid van de dieren zelf, maar wel de mogelijke overdracht op de mens”, antwoordde minister Weyts op de vragen van De Vroe. “Nu de Indiase variant van het coronavirus aan de basis ligt van het overlijden van een leeuwin in India, roep ik minister Weyts en zijn federale collega’s op tot het maken van goede risicoanalyses m.b.t. coronabesmettingen bij dieren”, zegt De Vroe. “Het is tevens van belang om de exacte omstandigheden te kennen waarom het dier in India overleden is.”

“We weten dat bepaalde primaten, katachtigen en marterachtigen gevoeliger zijn dan andere dieren voor het virus en dus mogelijk een bedreiging vormen, niet alleen voor de mens maar ook voor soortgenoten. Denk hierbij aan de coronabesmettingen bij nertsen die geleid hebben tot het doden van bijna de gehele kweekpopulatie in Denemarken.” Gwenny De Vroe merkt wel op dat in Vlaanderen tot nog toe geen enkele nerts werd besmet. “De situatie is fundamenteel anders dan in Denemarken en Nederland, waar er veel meer en grotere nertsenfarms zijn dan bij ons. Bovendien liggen de zestien nertsenfarms in Vlaanderen verder uit elkaar en staan velen al leeg omdat ze hun activiteiten zullen beëindigen.”

De RAGCA stelt duidelijk dat een grote vaccinatiecampagne voor huisdieren niet aan de orde is, maar dat gerichte vaccinaties voor bepaalde diersoorten gerechtvaardigd zijn. “Om de vinger aan de pols te houden in het kader van de volksgezondheid is het belangrijk dat we zowel op Vlaams, federaal als Europees niveau waakzaam zijn en de besmettingen bij dieren blijven monitoren. Ik vraag de minister grondig te onderzoeken welk vaccin we toekomstgericht zouden kunnen inzetten voor een vaccinatie van bepaalde dieren”, aldus de Vlaams volksvertegenwoordiger voor Open Vld.