parallax background

“Controleer wat gemeenten met belastinggeld voor riolen doen”

03/12/2013
Open Vld komt met voorstel rond controle op besteding saneringsbijdrage door gemeenten
28/11/2013
Kampenhoutenaar staat voor forse belastingverhogingen
18/12/2013
 

Oppositiepartij Open Vld bereidt een voorstel voor dat moet zorgen voor meer toezicht en controle op de besteding van de saneringsbijdrage door de rioolbeheerders. Gisteren/woensdag liet minister van Leefmilieu Joke Schauvliege verstaan dat ze geen decretale initiatieven plande en dat de controletaak toekomt aan de gemeenteraden. "Een onaanvaardbare passieve houding", meent Open Vld-politica Gwenny De Vroe.


Sinds 2005 betalen de Vlamingen jaarlijks verplicht een riolenbelasting via hun waterfactuur. Bedoeling is dat het geld integraal wordt gebruikt om nieuwe riolen te bouwen. Uit een doorlichting van de Vlaamse Milieumaatschappij (VMM) blijkt nu dat vele Vlaamse intercommunales die de riolen beheren een deel van die middelen doorsluizen naar de gemeentekassen. De krant De Morgen sprak van een bedrag van 260 miljoen euro.

Maatregelen

Zo goed als alle partijen in het Vlaams Parlement drongen er daarom woensdag bij bevoegd minister Joke Schauvliege op aan om maatregelen te nemen en te zorgen voor een betere controle op de besteding van de saneringsbijdragen door de rioolbeheerders.

Maar minister Schauvliege vindt het niet zinvol om decretaal in te grijpen. "Dat zou zorgen voor extra planlast", klonk het. Volgens haar is er via een in maart goedgekeurde bijkomende rapportageplicht al een stap gezet naar grotere transparantie. De CD&V-minister vindt het ook eerder de taak van de gemeenteraden zelf om toe te zien op de aanwending van de middelen door de gemeente.

Kritiek

Het leverde de minister een pak kritiek op, ook vanuit de eigen meerderheid. Oppositiepartij Open Vld verwijt de minister een te "passieve houding" en neemt nu het initiatief om een voorstel van decreet uit te werken. Dat moet ervoor zorgen dat er grotere controle komt op de besteding van de saneringsbijdragen door de rioolbeheerders./p>

 
 

Schrijf u in op de nieuwsbrief

Blijf op de hoogte door je in te schrijven op de nieuwsbrief.