parallax background

Kampenhoutenaar staat voor forse belastingverhogingen

18/12/2013
“Controleer wat gemeenten met belastinggeld voor riolen doen”
03/12/2013
“Kampenhouts gezin zal jaarlijks 688 euro extra betalen”
20/12/2013
 

KAMPENHOUT - Op de gemeenteraad dinsdagavond werd flink gedebatteerd over de belastingverhogingen die het gemeentebestuur wil doorvoeren. Ook de manier waarop meerjarenplanning van het OCMW tot stand kwam werd op de korrel genomen. Vooral de Open VLD-fractie trok fel van leer.


Voor een grote rol restafvalzakken betaalt de Kampenhoutenaar binnenkort 40 euro in plaats van 30 euro. Ook de prijs van een GFT-sticker stijgt behoorlijk: van 25 euro naar 40 euro. Volgens Vlaams Belang zal deze verhoging alleen maar sluikstorten in de hand werken. Open VLD nam het dan weer op voor jonge gezinnen die hiermee getroffen worden. Milieuschepen Stefan Vandevenne (N-VA) antwoordde dat de tarieven nu gelijkgesteld zijn met die van de andere gemeenten die bij intercommunale Interza zijn aangesloten.

'We bijven investeren'

'We beseffen dat we ingrijpende beslissingen hebben moeten nemen,' zegt burgemeester Kris Leaerts (CD&V), 'We zullen de komende jaren heel wat uitgaven drastisch aan banden leggen. Maar dat volstaat niet om tot een financieel evenwicht te komen. Vandaar dat een lastenverhoging zich opdringt. Niemand houdt ervan om belastingen te verhogen,. maar ook onze kinderen en kleinkinderen verdienen een gezonde financiële toekomst. We blijven trouwens investeren. Zo willen we de sporthal moderniseren en duurzaam inrichten. We renoveren de oude pastorie van Kampenhout en gaan de bestaande rusthuiskamers vernieuwen. In de Langestraat komt riolering en er komen onder andere nieuwe fietspaden in de Neerstraat en fietsstroken in Kampenhout-centrum.'

'Onbetaalbare verkiezingsbeloften'

Ook Groen nam de meerjarenplanning aandachtig door. Gemeenteraadslid Carlo Daniëls: 'De Kampenhoutenaar zal dieper in de buidel moeten tasten en toch zal er geen zwembad, geen bijkomende sportinfrastructuur of een nieuw gemeentehuis worden gebouwd. Die verkiezingsbeloften blijken onbetaalbaar, want het huidige bestuur moet eerst de schuldenberg van zijn voorgangers afbouwen. Anderzijds vinden we de renovatie van de sporthal en de aanleg van rioleringen en nieuwe fietspaden een zeer goede zaak Het gemeentebestuur voorziet ook in een planmatige inventarisatie en aanpak van het patrimonium. Dat vinden wij een elementaire daad van goed beheer.'

'Slechte communicatie tussen schepencollege en OCMW'

Om de meerjarenplanning 2014-2019 van het OCMW goed te keuren moest de OCMW-raad tweemaal samengeroepen worden. Gwenny De Vroe (Open VLD): 'Dit is ongezien in Kampenhout. Het bewijst enkel maar de slechte communicatie tussen het schepencollege en het OCMW.' Volgens OCMW-voorzitter Greet Willems (CD&V) kwam dit omdat één actie omtrent de verkoop van de seniorenflats Zuurhage in het meerjarenplan gewijzigd werd en de eerste versie ondertussen al vertrokken was naar alle OCMW-raadsleden. 'Vandaar dat we de OCMW-raad opnieuw moesten samenroepen,' verduidelijkte ze.

Elke inwoner van Kampenhout kan de beleidsvisie voor de komende bestuursperiode doornemen in de Gemeenteberichten van december. 'Het is een belangrijk voorbeeld van de communicatie waar wij als gemeentebestuur naar streven,' besluit burgemeester Kris Leaerts..


 
 

Schrijf u in op de nieuwsbrief

Blijf op de hoogte door je in te schrijven op de nieuwsbrief.