parallax background

COP 15: “luisteren naar elkaar, wederzijds respect en samenwerking” 

15/12/2022
Asbestattest doet woningmarkt stilvallen: “kopers en verkopers beschermen”
30/11/2022
Interza professionaliseert beheer vuilnisbakken in kampenhout
11/01/2023

Maandag is de laatste week van de VN-biodiversiteitsconferentie (COP 15) in Montreal van start gegaan. De onderhandelingen over het kritieke Global Biodiversity Framework komen daarmee in een stroomversnelling. Toch ligt er nog heel wat werk op de plank en moet er nog overeenstemming worden bereikt over de doelstellingen, financiering en implementatiemechanismen. Er staat ongelooflijk veel op het spel, want de definitieve tekst zal de komende tien jaar de agenda voor niet alleen natuurbehoud, maar voor het behoud van alle leven op Aarde, bepalen. Van de 196 landen die het verdrag hebben ondertekend, wordt verwacht dat ze de doelstellingen vertalen in binnenlands beleid en actie.

Biodiversiteit gaat over veel meer dan enkele bedreigde plant- of diersoorten. Kort samengevat gaat het over het voortbestaan van de mensheid: drinkbaar water, voedselproductie, propere lucht, enz. Zelf heb ik de kans gekregen om enorm veel warme en geëngageerde mensen van over de wereld te mogen ontmoeten. Ik ben dankbaar en fier om als voorzitter van de commissie Leefmilieu van het Vlaams Parlement deel te mogen uitmaken van de Belgische delegatie. Het verlies van biodiversiteit is geen ver-van-mijn-bed-show, maar een verhaal van hier en nu, ook in Vlaanderen.

WhatsApp Image 2022-12-15 at 16.44.49
Federaal parlementslid Barbara Creemers, Vlaams parlementslid Mieke Schauvliege en ikzelf in het conferentiecentrum

In de gesprekken die ik met mensen van over heel de wereld heb gevoerd, komen dezelfde woorden terug: naar elkaar luisteren, wederzijds respect en samenwerking. En ook onderzoekers, natuurbeschermers en publieke opinies van over de hele wereld dringen er bij leiders op aan om in de overeenkomst ambitieuze doelstellingen op te nemen om het verlies aan biodiversiteit een halt toe te roepen en om te keren en de natuur tegen 2030 op weg te helpen naar herstel. Persoonlijk ben ik van mening dat we als ontwikkelde regio, land en continent een voortrekkersrol moeten durven opnemen om de natuur, biodiversiteit en leefbaarheid voor mens en dier moeten beschermen, herstellen en uit te breiden. Daarom onderschrijf ik als lid van de Belgische delegatie de doelstellingen die Europese Unie heeft geformuleerd. Ik som er enkele op:

- ten minste 30% van het mondiale landoppervlak en ten minste 30% van de oceanen effectief in stand houden

- 3 miljard hectare aangetaste land- en zoetwater ecosystemen en 3 miljard hectare oceaan ecosystemen herstellen

- de oogst, de handel en het gebruik op illegale, niet-duurzame of onveilige wijze van wilde soorten uitbannen

- op grote schaal praktijken die duurzaam gebruikmaken van biodiversiteit toepassen, met vastgestelde streefcijfers

 

Het is een enorm interessante en intensieve week geweest voor mij, die nog lang zal nazinderen en inspireren. Ik heb zelden zoveel engagement gezien om het leven op Aarde te beschermen. Met een hoopgevende blik naar de toekomst, zal ik werken aan een positieve uitkomst voor onze natuur.   

Gwenny De Vroe