parallax background

“De strijd tegen de afvalverbrandingsoven is en blijft belangrijk”

18/09/2012
Kampenhout wil af van sluipverkeer
18/09/2012
“Vastberaden strijd blijven voeren”
27/09/2012
 

Verkiezingspamfletten in de bus, verkiezingsborden in de voortuinen en politici die overal opduiken. Dat kan niets anders betekenen dan dat de verkiezingen in aantocht zijn. Wij bouwen op naar de gemeenteraadsverkiezingen van 14 oktober door elke dag een gemeente in de kijker te zetten. Heeft u zelf een vraag voor de politici van uw gemeente, stel ze via www. uwgemeente.stemt.be.

Kris Leaerts (CD&V) en Gwenny De Vroe (Open Vld) strijden allebei voor sjerp van de burgemeester Kampenhout kiest op 14 oktober een nieuwe burgemeester. Jean Meeus (Cd&V) trekt zich terug uit de gemeentelijke politiek en geeft na twee ambtstermijnen de sjerp door. Twee van zijn schepenen, Kris Leaerts en Gwenny Devroe, stellen zich kandidaat.

0 0 Jean Meeus zet een punt achter de gemeentelijke politiek. In welk opzicht is hij uw politieke vader?
Leaerts: Jean is een typische burgervader. Hij gaf een bepaald cachet aan de werking van de partij. Hij bestuurde de gemeente door zich onder de mensen te begeven, hij regeerde niet vanuit een ivoren toren. Voor een landelijke gemeente als Kampenhout is dit de aangewezen stijl. Die trant wil ik verderzetten.

0 0 Gwenny, jij begon als piepjonge schepen toen Meeus aantrad als burgemeester. Tijdens de laatste legislatuur werd jij als enig lid van een andere partij in het college omgeven door CD&V'ers. Zijn er verschillen in stijl?
De Vroe: De Kampenhoutse politiek staat dicht bij de burger. Wij willen een toegankelijke partij zijn, al zijn er accentverschillen. Wij geloven in een directe communicatie met de bevolking, maar vinden ook dat er in Kampenhout op vlak van gemeentelijke communicatie nog werk aan de winkel is. De klassieke communicatie verloopt goed, maar via digitale weg kan het beter. De jongere actieve bevolking moet sneller geïnformeerd worden over wat er leeft in de gemeente. Tijdens de laatste legislatuur werd mijn visie niet altijd gedeeld. Een fi- nancieel gezond Kampenhout is iets wat we allemaal beogen, maar de CD&V koos er bijvoorbeeld voor om te besparen op de bloemenmanden. Die opsmuk kwam de burger altijd direct ten goede en ik geloof niet dat op deze manier de begroting in orde komt. Daar zijn andere manieren voor.

0 0 Iedere Kampenhoutenaar is gekant tegen de komst van de afvalverbrandingsoven. Is er voldoende interesse van de bevolking voor andere bestuurlijke zaken? Zijn ze voldoende politiek bewust?
Leaerts: Mensen nemen het bestuur van de gemeente au sérieux. De strijd tegen de afvalverbrandingsoven is belangrijk. De rangen werden gesloten: alle politieke partijen gingen in overleg en waren unaniem tegen de komst van de oven. Een blijvende communicatie met de bevolking en overleg met Stop de Oven alsook met de hogere overheid zijn belangrijk. De finale versie van het provinciaal ruimtelijk uitvoeringsplan (PRUP) kan de komst van de oven en afvalverwerkende nijverheid uitsluiten. We zullen dit PRUP opvolgen en - indien nodig - gepast reageren.
De Vroe: Als Vlaams volksvertegenwoordiger heb ik geprobeerd om de verbrandingscapaciteit aan banden te leggen en ik werd gesteund door de Groen-fractie, maar de andere meerderheidspartijen zijn daar niet in gevolgd. Ook CD&V heeft tegengestemd. (lacht) Leaerts: De verbrandingsoven heeft de mensen wantrouwiger gemaakt, en terecht. Toch moeten we het kind niet met het badwater weggooien. De voorwaarden verbonden aan de komst van het economisch knooppunt dienen juist deze afvalverwerkende activiteiten tegen te houden. Dit zorgt wel eens voor verwarring. Het economisch knooppunt aan Kampenhout-Sas zet de deur niet open voor de komst van de oven.

Contradictorisch genoeg, doet het juist de deur dicht. 0 0 Jullie visie komt grotendeels overeen. Waar zit het verschil?
Leaerts: Gwenny is een vrouw, ik een man?(lacht) De Vroe: (droog) Dat is inderdaad een groot verschil. Nee, serieus. Er zijn wel concrete dossiers waarin we van mening verschilden. Zo was ik gekant tegen de milieuvergunningsaanvraag van Van Gansewinkel voor een uitbreiding van 25 ton opslagcapaciteit voor asbest. Ik wil niet dat Kampenhout-Sas de stortplaats van Vlaams-Brabant wordt.
Leaerts: Niemand wil dat. Ook daar is een nuance. Van Gansewinkel was er al, het ging niet om een uitbreiding, maar om de opslag in afgeschermde ruimtes.

0 0 CD&V neemt een duidelijk standpunt in tegen de toenemende verfransing. Groen snapt dit niet omdat er tijdens de voorbije legislatuur amper iets over gezegd is. Vanwaar de plotse klemtoon?
Leaerts: In naburige gemeenten zijn winkels waar zelfs geen Nederlands meer gesproken wordt. We hebben geen probleem met anderstaligheid, maar Kampenhout is trots op zijn eigenheid en wil die ook bewaren. Onze taal maakt daar deel van uit. We begrijpen de onrust bij de inwoners over de opkomende verfransing. De Vroe: Wij hebben een bevraging georganiseerd bij de Kampenhoutenaren en het bewaren van de eigenheid staat bovenaan het prioriteitenlijstje. Toch zouden wij nooit op dezelfde manier als CD&V willen choqueren. De bevolking van Kampenhout telt vele nationaliteiten. De klemtoon ligt bij ons op eigenheid, niet op taal. Wij focussen op het bewaren van het landelijke en groene karakter van de gemeente.

0 0 Wat nog leeft bij de bevolking is de financiële toestand van de gemeente en het toenemend mobiliteitsprobleem. Speelt jullie campagne daar op in?
De Vroe:De financiën moeten op orde gesteld worden. Er is een schuld en dus mag er niet meer uitgegeven worden dan we hebben. Het mobiliteitsprobleem moet onder de loep genomen worden en zeker het sluipverkeer moet strenger aan banden worden gelegd. Ik doe aan politiek om Kampenhout nog beter te maken en door verandering door te voeren waar nodig. Als slogan kozen we voor Oog voor iedereen. Daarvoor zijn we ook de deuren langsgegaan om te weten wat leeft bij de bevolking. Met die resultaten moet het bestuur aan de slag.
Leaerts: Onze slogan is Fier op Kampenhout. Kampenhout. Als beleidspartij mochten we dit claimen. (lacht)We zijn op de goede weg, wie nog niet fier is op Kampenhout, willen we fier maken. De druk op mobiliteit is enorm omdat we in de driehoek, Mechelen, Leuven, Brussel liggen. Wat het fi- nanciële plaatje betreft, je mag een begroting niet verwarren met een jaarrekening; op de jaarrekening was er een overschot. Een voorbeeld van een duidelijk en duurzaam financieel beheer is dat er voor alle rioleringen en fietspaden het maximum aan subsidies wordt aangevraagd. Hierdoor laten deze werken soms op zich wachten. Wij gaan geen fi- nanciële risico's nemen of overbodige uitgaven doen.

0 0 Op welke verwezenlijkingen die onder jullie bevoegdheden vielen, zijn jullie trots. Welke score geef je het bestuur?
De Vroe: De gemeentelijke kinderopvang 't Grobbeltje kreeg vorm en ook over de vakantiewerking van Be Oké ben ik zeer tevreden. Het culturele leven kreeg ook een boost met initiatieven als Kampenhout Swingt. De verenigingen kunnen rekenen op 15000 euro. De komst van een kinderkunstenatelier vulde ook nog een behoefte in. Kinderen kunnen zich nu artistiek ontplooien. Het bestuur geef ik een 5/10. De score is niet hoog, maar ik vind dat er nog veel verbeterd moet worden. Een lage score creëert daar ook ruimte voor.


 
 

Schrijf u in op de nieuwsbrief

Blijf op de hoogte door je in te schrijven op de nieuwsbrief.