parallax background

“Vastberaden strijd blijven voeren”

27/09/2012
“De strijd tegen de afvalverbrandingsoven is en blijft belangrijk”
18/09/2012
De mening van de Kampenhoutenaar is …het partijprogramma van Open Vld Kampenhout
04/10/2012
 

De meerderheidspartijen CD&V en Open Vld hebben zich van meet af verzet tegen de verbrandingsoven en blijven dat doen."Wij hebben dit dossier getrokken, over de partijgrenzen heen", zegt lijsttrekker Kris Leaerts (CD&V). "De eerste bouwaanvraag werd door de gemeente onontvankelijk verklaard. Volgens ons was en is het een gemeentelijk dossier, maar het kabinet van minister van Ruimtelijke Ordening Philippe Muyters (N-VA) achtte het van 'hoger maatschappelijk belang', waardoor het bij de Vlaamse regering belandde. Intussen zijn er al twee openbare onderzoeken geweest, met steeds méér bezwaarschriften.""De 26.000 bezwaarschriften versterken ons in onze vastberadenheid om te blijven strijden tegen de oven. Nu ze allemaal doorgenomen zijn, zal het schepencollege eerlang een negatief advies overmaken aan de Vlaamse minister van Ruimtelijke Ordening.""De stedenbouwkundige (bouw)aanvraag is een zaak voor minister Muyters. Bouwheer Recover Energy moet ook nog een milieuvergunningsaanvraag indienen. Die zal op het bureau van minister Schauvliege (CD&V) belanden. Zij weet intussen dat CD&V Kampenhout zich zal blijven verzetten tegen de oven. Wij gaan er van uit dat zij daar rekening mee zal houden.""Open Vld heeft actief meegewerkt aan het promoten en omhalen van bezwaarschriften", zegt lijsttrekker en schepen van Milieu Gwenny De Vroe (Open Vld). "De Kampenhoutse Open Vld zal er alles aan doen om de komst van de oven te vermijden en zal, zo nodig, bij het gemeentebestuur aandringen om alle rechtsmiddelen aan te wenden om de bouw ervan tegen te gaan. Ik zal in mijn hoedanigheid van Vlaams Parlementslid ook niet nalaten het dossier van kortbij op te volgen en bij de regering te blijven aandringen, de bouwvergunning en later eventueel de milieuvergunning niet toe te kennen."


 
 

Schrijf u in op de nieuwsbrief

Blijf op de hoogte door je in te schrijven op de nieuwsbrief.