parallax background

“Dienstencheques worden eenvoudiger voor personen met beperking”

22/10/2015
Nieuwe woonvormen in Vlaanderen
18/09/2015
Rij mee met Gwenny naar Brussel ?
15/01/2016
 

Minister belooft aan Gwenny De Vroe om systeem van dienstencheques vanaf 2016 te vereenvoudigen voor mensen met een beperking.
Vlaams minister voor Werk en Economie, Philippe Muyters, zal nagaan hoe het systeem van de dienstencheques vanaf 2016 kan worden vereenvoudigd voor mensen met een beperking. Dat antwoordde hij op een vraag van Gwenny De Vroe in de commissie vandaag. “Vandaag moeten deze mensen elk jaar opnieuw een attest aanvragen bij het Vlaams Agentschap voor Personen met een Handicap (VAPH). Het is goed dat de minister een einde wil maken aan deze overbodige papierlast.”


Het aantal dienstencheques dat men kan aankopen aan het gunsttarief van 9 euro is beperkt tot 400 per jaar voor een individuele gebruiker en 800 per jaar voor een gezin. “Er zijn echter uitzonderingen voor eenoudergezinnen, gehandicapte personen, ouders van minderjarige gehandicapte kinderen en oudere personen die een tegemoetkoming voor hulp aan bejaarden genieten,” zegt Vlaams Volksvertegenwoordiger Gwenny De Vroe. “Deze categorieën mogen per kalenderjaar 2000 dienstencheques aan 9 euro bestellen.”

Jaarlijks attest nodig

Volgens Gwenny De Vroe is het een goede zaak dat bovenvermelde categorieën van een uitzondering op de regel kunnen genieten. Zij begrijpt echter niet waarom mensen met een handicap of ouders van minderjarige kinderen met een beperking, jaarlijks een attest van het Vlaams Agentschap voor Personen met een Handicap (VAPH) moeten indienen bij Sodexo. “Ik stel me de vraag wat ze hierbij dienen te bewijzen. Dat zijzelf of hun kinderen nog steeds over een beperking beschikken? Hierdoor worden de personen zelf of de ouders nogmaals met de beperkingen geconfronteerd”, meent Gwenny De Vroe. “Een vereenvoudiging dringt zich daarom op. Niet alleen voor de betrokkenen, ook voor het Agentschap voor Personen met een Handicap en de uitgiftemaatschappij zou een vereenvoudiging minder papierlast betekenen.”

Minister wil systeem vereenvoudigen

De Vroe ondervroeg daarom Vlaams minister voor Werk en Economie, Philippe Muyters, hierover in de commissie van het Vlaams Parlement. Deze erkent de administratieve overlast die het systeem met zich meebrengt, hoofdzakelijk voor personen met een handicap of ouders van minderjarige kinderen met een beperking. Hij zal daarom onderzoeken op welke manier het systeem administratief vereenvoudigd kan worden. Volgens de minister moet dit mogelijk zijn door werk te maken van digitalisering en een automatische gegevensstroom tussen de betrokken administraties.

Gwenny De Vroe juicht toe dat de minister het probleem erkent en aan een oplossing wil werken. “Hopelijk zijn de betrokkenen vanaf volgend jaar al verlost van deze onnodige papierlast,” besluit De Vroe.


 
 

Schrijf u in op de nieuwsbrief

Blijf op de hoogte door je in te schrijven op de nieuwsbrief.