parallax background

Nieuwe woonvormen in Vlaanderen

18/09/2015
Verbod op onverdoofd slachten
17/06/2015
“Dienstencheques worden eenvoudiger voor personen met beperking”
22/10/2015
 

Aan het einde van het vorig parlementair jaar diende ik een voorstel van resolutie in, betreffende het faciliteren van nieuwe woonvormen. Steeds meer mensen doen nu al aan co-housing, maar de wetgeving laat dat eigenlijk nog niet toe. Ik vroeg de Vlaamse Regering om deze grijze zone uit te klaren. Hetzelfde is van toepassing voor burgers die hun bestaande woningen in twee of meer woonentiteiten wensen op te delen.

Kleiner wonen is immers één antwoord op de huidige demografische ontwikkelingen en verkleint de ecologische voetafdruk. Mijn voorstel van resolutie werd door alle democratische partijen gesteund tijdens een stemming in de commissie Wonen. Na het parlementair zomerreces moet dit voorstel van resolutie nog goedgekeurd worden door de plenaire vergadering.

Ik stelde echter voor de zomer nog een aantal specifieke vragen hieromtrent aan bevoegd Minister Joke Schauvliege. Welke plaats ziet de minister voor het opdelen van bestaande woningen in haar beleid? Zal de minister de nodige maatregelen nemen om het opdelen van bestaande woningen in meerdere woonentiteiten op korte termijn uit te werken?Ik kreeg in de loop van deze week de antwoorden op mijn vragen en ben zeer tevreden dat de minister de problematiek erkent en in handen wilt nemen. Gwenny De Vroe: "Ik verheug me dat Minister Joke Schauvliege de opdeling van bestaande (te) grote woningen in twee woongelegenheden perfect in haar beleid ziet passen en dat ze bovendien laat bestuderen welke vormen van opdeling eenvoudiger kunnen worden gemaakt en in welke zin". 
 

Schrijf u in op de nieuwsbrief

Blijf op de hoogte door je in te schrijven op de nieuwsbrief.