parallax background

Dossier hondenlosloopbos voorlopig ‘on hold’ wegens beroep

09/07/2021
Kampenhout swingt de zomer in!
09/07/2021
Mijn wens… een proefdiervrije toekomst voor Vlaanderen!
13/07/2021
 

Vorig jaar deze periode was de berichtgeving uitermate positief voor de honden en hun baasjes in Kampenhout. Schepen voor Dierenwelzijn Gwenny De Vroe (Open Vld) kondigde toen aan dat het gemeentebestuur 10.000 euro zou vrijmaken om een hondenlosloopbos in Kampenhout in te richten. Uniek in Vlaanderen. Vandaag worden de plannen on hold gezet na een administratief beroep tegen de omgevingsvergunning voor het project.

“Op de openbare weg is het in Kampenhout verboden om een hond zonder leiband te laten lopen. Vooral voor mensen die een kleine tuin hebben of die in een appartement wonen, is het vaak moeilijk om de hond vrijuit te laten lopen. De plannen voor het eerste hondenlosloopbos van Vlaanderen zouden daar verandering in brengen”, weet de schepen. Die worden nu gedwarsboomd door het beroep van enkele omwonenden tegen de beslissing van het college van burgemeester en schepenen van 26 april 2021 om een omgevingsvergunning te verlenen voor het hondenlosloopbos.

De beroepsindieners en hun advocaten maken zich sterk dat er meerdere redenen zijn om de vergunning te weigeren. Een van de argumenten luidt dat de milieueffecten niet of niet afdoende onderzocht en gemotiveerd zouden zijn. Daarnaast menen de beroepsindieners dat ze met de komst van het hondenlosloopbos geluidshinder zullen ondervinden door de blaffende honden.

Voortrekker in het dossier Gwenny De Vroe betreurt deze beroepsprocedure: “Het hondenlosloopbos is één van de dossiers waarover ik de meeste positieve reacties ontvang. De mensen in Kampenhout snakken duidelijk naar een plaats waar ze hun geliefde viervoeters de vrijheid kunnen geven die ze verdienen. In een hondenlosloopbos kan dat op een verantwoorde manier. Daarbij wordt rekening gehouden met de effecten op de natuur en omgeving. Het doet me pijn aan het hart dat dit dossier nu on hold wordt gezet door dit beroep”, reageert de schepen voor Dierenwelzijn.
 
 
hondenlosloopbos
Schepen voor Dierenwelzijn Gwenny De Vroe bij de plaats waar het hondenlosloopbos zou komen.