parallax background

Dringend informatiecampagne nodig om oude GSM’s te laten recycleren

21/03/2017
2435 dieren in beslag genomen
14/03/2017
Gwenny bevraagt college over luchtvervuiling Kampenhout
23/03/2017
 

3 miljoen afgedankte GSM-toestellen bij Vlaamse gezinnen worden niet gerecycleerd uit angst voor misbruik

Afgedankte GSM-toestellen worden in Vlaanderen amper gerecycleerd. Vlaams Volksvertegenwoordiger Gwenny De Vroe vraagt daarom aan minister Joke Schauvliege om de recyclage en het hergebruik van gsm's, smartphones én laptops sterker te sensibiliseren. "Veel mensen willen hun oud toestel niet weg geven voor recyclage of hergebruik, uit vrees dat hun persoonlijke gegevens zouden misbruikt kunnen worden. Daarom is er nood aan een geruststellende informatiecampagne," zegt De Vroe. De minister beloofde in het parlement om op die vraag in te gaan.

De manier waarop smartphones de voorbije tien jaar zijn geproduceerd en weggegooid heeft grote gevolgen voor onze planeet, aldus een recent verschenen onderzoek van Greenpeace. Afgedankte gsm's en smartphones doen de elektrische afvalberg wereldwijd elk jaar met 3 miljoen ton toenemen. "Vlaanderen is koploper op vlak van recyclage, maar helaas is er vandaag van recyclage en hergebruik van de materialen in die gsm-toestellen amper sprake", zegt Gwenny De Vroe.


"Veel toestellen belanden in de vuilnisbak of blijven in de kast liggen"

Gwenny De Vroe benadrukt de nood aan meer recyclage en hergebruik van gsm's en smartphones. Ze ondervroeg de minister hierover in het Vlaams Parlement, die het probleem erkent. "Werkende gsm's en smartphones worden vaak thuis bewaard, meestal als reserve, zodat ze niet in het hergebruiks- of recyclagecircuit terechtkomen. Het is jammer dat er zo weinig gebeurd met afgedankte gsm's," aldus De Vroe.

In Vlaanderen worden jaarlijks bijna 1 miljoen gsm-toestellen afgedankt, maar in de huishoudens blijken nog eens 3 miljoen ongebruikte toestellen aanwezig te zijn. "Het feit dat mensen hun persoonlijke gegevens op het toestel niet kunnen verwijderen of niet weten wat er na recyclage met hun gegevens zal gebeuren, vormt één van de grootste drempels," zegt De Vroe, die daarom aandringt op een sterkere sensibiliserng. "Na een goede sensibilisering en kennisverwerving hieromtrent zouden mensen geneigd zijn om toestellen meer te recycleren. "


Werkgroep OVAM

Minister Schauvliege zal op vraag van Gwenny De Vroe een werkgroep vanuit OVAM oprichten. Binnen de werkgroep zal worden nagegaan hoe men richtlijnen of geruststellende boodschappen kan sturen of duidelijk maken dat de toestellen naar een veilig circuit gaan. Daarnaast beloofde de minister om projecten op te zetten om herstel en hergebruik te promoten. "Een goede zaak," zegt De Vroe, die tegelijk hoopt dat de nieuwe smartphones zelf ook duurzamer worden. 
 

Schrijf u in op de nieuwsbrief

Blijf op de hoogte door je in te schrijven op de nieuwsbrief.