parallax background

Gwenny bevraagt college over luchtvervuiling Kampenhout

23/03/2017
Dringend informatiecampagne nodig om oude GSM’s te laten recycleren
21/03/2017
“Duidelijkheid bij controles in slachthuizen”
29/03/2017
 

"Open Vld verwelkomde in oktober jl. de overeenkomst die de gemeente heeft afgesloten met de Vlaamse Instelling voor Technologisch Onderzoek (VITO) om de luchtkwaliteit op ons grondgebied te meten. Met deze beslissing reageerde het schepencollege immers op de suggestie van de Open Vld fractie.

Op de gemeenteraad van oktober jl. antwoordde de bevoegde schepen op mijn vraag naar een stand van zaken, dat er nog een laatste meting bezig was. VITO zou aldus de schepen een rapport over de metingen opstellen. Aan de hand van dit rapport zou het college bekijken welke maatregelen ze zouden kunnen nemen en uitvoeren. Dit rapport zou dan ook aan alle gemeenteraadsleden bezorgd worden.

Graag had ik kennisgenomen van de stand van zaken van deze resultaten en vernomen welke acties het gemeentebestuur zal nemen om de luchtkwaliteit in Kampenhout te verbeteren?


 
 

Schrijf u in op de nieuwsbrief

Blijf op de hoogte door je in te schrijven op de nieuwsbrief.